Flet për “Mapo” babai i Klement Pepaj dhe i ati i Danjel Pepajt. Familjet do të ngujohen pasi i tremben hakmarrjes.

Të gjithë banorët e fshatit Vrith të Malësisë së Madhe janë të bindur: Klement Pepaj dhe Vilson Çutaj janë vrarë. Gjithçka ka nisur më datën 1 tetor. Një sherr mes dy të rinjve dhe Danjel Pepajt në një nga lokalet e fshatit.

Bëhet fjalë për 50 kg kanabis që 3 shokët u konfliktuan me njëri-tjetrin, pasi akuzuan Danjelin se i kishte vjedhur.

Më datën 3 tetor Danjeli telefonon Klementin dhe Vilsonin që të takoheshin në malet e fshatit dhe se do u jepte hashashin që ata e akuzonin. Atë mbrëmje banorët kanë dëgjuar të shtëna armësh në ato male.

Burime nga Policia e Shkodrës, i thanë gazetës Mapo se të gjitha pistat të çojnë tek vrasja.

Autori i dyshuar është Danjel Pepaj i cili është parë mbrëmjen e 3 tetorit duke lëvizur në Shkodër. I riu dyshohet se edhe i ka varrosur shokët, duke e bërë të vështirë gjetjen e trupave.

Ndërkohë “Mapo” kontaktoi me familjarët e 3 djemëve të zhdukur.

“Më kanë çuar fjalë, që djalin ma kanë vrarë”, është shprehur babi i Klement Pepajt. Një traditë e Kanunit vijon të zbatohet në fshatin Vrith të Malësisë së Madhe, ku pas një vrasje lajmërohet familja, por ajo që është fshehur, ka të bëjë me vendin e vrasjes, apo ku ndodhet trupi i 21-vjeçarit.

Ndërkohë Nush Pepaj, babai i Danjelit, thotë se shteti po i fut në gjak.

“Ku e di shteti që i ka vrarë djali im. Ne po futemi në gjak. Jemi të afërm me familjet e dy djemve. Pa folur me djalin nuk them dot asgjë. Nëse e ka bërë nuk është djali im, nëse jo, duhet të më kërkojnë falje“, – tha nëpërmjet telefonit Nush Pepaj.

Nga ana tjetër 25-vjeçari Danjel Pepaj është i vetmi që mund të shpjegojë çfarë ndodhi, por dyshohet se është larguar drejt Malit të Zi.

Disa familje janë ngujuar në këtë fshat. Të gjithë kushurinj me njëri-tjetrin, ata i tremben ndonjë hakmarrje, prandaj edhe policia vijon të qëndrojë në Vrith të Malësisë së Madhe.

Kanabisi duket se ka prodhuar të tjera viktima në vend, ku dyshohet se dy janë vrarë ndërsa një tjetër i zhdukur pa lënë asnjë gjurmë.

Klement Pepaj’s father and Danjel Pepaj’s father talk about “Mapo”. Families will be isolated as they fear revenge.

All the inhabitants of the village of Vrith in Malësia e Madhe are convinced: Klement Pepaj and Vilson Çutaj have been killed. It all started on October 1st. A quarrel between two young men and Danjel Pepajt in one of the bars in the village.

It is about 50 kg of cannabis that 3 friends clashed with each other, after accusing Danjel that he had stolen them.

On October 3, Daniel calls Clement and Wilson to meet in the mountains of the village and that he will give them the hashish they were accusing him of. That evening residents heard gunshots in those mountains.

Sources from the Shkodra Police, told the Mapo newspaper that all the tracks lead to the murder.

The suspected perpetrator is Danjel Pepaj, who was seen moving in Shkodra on the evening of October 3. The young man is suspected of burying his friends, making it difficult to find the bodies.

Meanwhile, “Mapo” contacted the relatives of the 3 missing boys.

“I was told that my son was killed,” said Klement Pepaj’s father. A Kanun tradition continues to be applied in the village of Vrith in the Malësia e Madhe, where after a murder the family is notified, but what is hidden, has to do with the place of the murder, or where the body of the 21-year-old is located.

Meanwhile, Nush Pepaj, Danjel’s father, says that the state is putting them in blood.

“How does the state know that my son was killed. We are getting into the blood. We are relatives with the families of two boys. I can’t say anything without talking to the boy. “If he did it, he is not my son, if not, they should apologize to me,” Nush Pepaj said by phone.

On the other hand, 25-year-old Danjel Pepaj is the only one who can explain what happened, but it is suspected that he left for Montenegro.

Some families are trapped in this village. All cousins ​​with each other, they are afraid of any revenge, therefore the police continues to stay in Vrith of Malësia e Madhe.

Cannabis appears to have produced other casualties in the country, where two are suspected to have been killed while another missing without leaving any trace.