Kudret Saliaj u ekzekutua ditën e sotme pranë gjykatës së Tiranë me 5 plumba nga ish-vjehrri Mexhit Picari pasi ishte në proces divorci me vajzën e tij, Dhurata Salijan. Kjo ishte seanca e 5 e çiftit ku prej më shumë se një viti kishte nisur procedurat për ndarjen, ndërsa të shoqen e akuzonte për dhunë në familje. Mes palëve prej vitesh ka akuza dhe kundër akuza. Ndaj Dhuratës nuk kanë munguar akuza për dhunë, mosmarrëveshje apo tradhti bashkëshortore.

Pas arrestimit, autori i vrasjes së dhëndrit Mexhit Picari u ka thënë forcave policore se vrasjen e bëri për t’i ruajtur nderin vajzës.

Rasti i konfliktit brenda familjes Saliaj që jetonte në kryeqytet, është trajtuar edhe në emisionin Uniko, të gazetarit Spartak Koka. Në këtë emision, vetë Dhurata, bashkëshortja e të ndjerit dhe vajza e autorit të vrasjes, pati rrëfyer në nëntor të 2020-ës historinë e saj.

RREFIMI I DHURATA SALIAJ:

Dhurata Saliaj ka treguar historinë e ndarjes nga bashkëshorti i saj dhe problemet që lindën në familjen e saj pasi u akuzua nga burri, fëmijët e saj dhe vjehrra për dhunë fizike e psikologjike dhe tradhti bashkëshortore.

Në një intervistë për emisionin “Uniko” ne nëntor 2020, 32-vjeçarja Dhurata Saliaj është shprehur se gjithçka kulmoi në datën 2 tetor të këtij viti, pikërisht në ditën e datëlindjes së babait të saj.

Ajo kishte shkuar në spital pasi nuk ndihej mirë, ndërsa bashkëshorti e akuzoi se e kishte shoqëruar i dashuri. Dhurata mohon këto pretendime, dhe thotë se burri shkoi ta merrte nga spitali dhe më pas e dërgoi në shtëpinë e prindërve.

Dhurata Saliaj: Si mund t’i them unë bashkëshortit tim me gjithë qejf, më ço te babai im që të ndahem nga burri. Kjo është një gjë shumë e rëndë për atë, por ata e kishin menduar aq mirë këtë pjesë. Më ka marrë nga spitali, më ka tërhequr nga krahu i majtë, që e kam dhe shenjë pickimi, dhe më ka futur në makinë. I them pse shkojmë këtej? A do shkojmë te shtëpia? Jo tha, do shkojmë te babai yt të ballafaqohemi.

Për çfarë të ballafaqoheni?

Dhurata Saliaj: Pse kam ikur unë vetëm në spital. Si mund ta lërë gruan ai, 17 vite që unë kam jetuar me atë, pse kam vajtur vetëm në spital? Pastaj më ka marrë në makinë dhe u habita kur m’u fut djali në makinë mbrapa.

Keni debatuar me djalin në këtë moment?

Dhurata Saliaj: Jo fare. S’kam debatuar fare. Atë ditë babi kishte datëlindjen. Mendova se do vinim dhe për datëlindjen e babit. S’e mendova unë që ai do më linte këtu.

Pra, ju jeni ndarë dhe ka ndodhur gjithë historia në ditën e datëlindjes së babait tuaj?

Dhurata Saliaj: Që ishte një surprizë e madhe dhe për babin.

Por ai pretendon se ka debatuar me ju dhe ju ka lutur që të ktheheni në shtëpi për hatër të fëmijëve dhe ju keni thënë unë nuk kthehem kurrë më mbrapa me ju. Madje keni debatuar dhe me djalin tuaj për pjesën e të dashurve që pretendon se ju i kishit.

Dhurata Saliaj: Kjo s’është e vërtetë. Bashkëshorti im s’më ka dhënë as edhe një sqarim. Unë kam tentuar e kam marrë dhe më mbrapa në telefon dhe i kam thënë: Kemi 17 vjet të martuar, si s’më dhe një sqarim për çfarë po më lë.

Kudret Saliaj was executed today near the court of Tirana with 5 bullets by the former father-in-law Mexhit Picari after he was in the process of divorce with his daughter, Dhurata Salijan. This was the 5th session of the couple where for more than a year they had started the procedures for separation, while accusing his wife of domestic violence. There have been charges and counter-charges between the parties for years. Gift has not been charged with violence, discord or adultery.

After the arrest, the perpetrator of the murder of the groom, Mexhit Picari, told the police forces that he committed the murder to preserve the honor of the girl.

The case of the conflict within the Saliaj family who lived in the capital, was also addressed in the show Uniko, by the journalist Spartak Koka. In this show, Dhurata herself, the wife of the deceased and the daughter of the perpetrator of the murder, had told her story in November 2020.

THE STORY OF DHURATA SALIAJ:

Dhurata Saliaj told the story of her separation from her husband and the problems that arose in her family after she was accused by her husband, her children and mother-in-law of physical and psychological violence and adultery.

In an interview for the show “Uniko” in November 2020, 32-year-old Dhurata Saliaj said that everything culminated on October 2 this year, exactly on the day of her father’s birthday.

She had gone to the hospital as she was not feeling well, while her husband accused her of being accompanied by her boyfriend. The gift denies these allegations, and says the husband went to pick her up from the hospital and then sent her to her parents’ house.

Dhurata Saliaj: How can I happily tell my husband, take me to my father to separate from my husband. This is a very serious thing for him, but they had thought this part so well. He picked me up from the hospital, pulled me from my left arm, which I also have a bite mark on, and put me in the car. I say why do we go here? Are we going home? No said, we will go to your father to confront.

What to face?

Dhurata Saliaj: Why did I leave alone in the hospital. How can he leave his wife, 17 years I have lived with him, why did I just go to the hospital? Then he took me in the car and I was surprised when my son got in the car back.

Have you argued with the boy at the moment?

Dhurata Saliaj: Not at all. I did not debate at all. Dad had a birthday that day. I thought we would come for Dad’s birthday too. I did not think he would leave me here.

So you split up and the whole story happened on your dad’s birthday?

Dhurata Saliaj: That was a big surprise for my father as well.

But he claims to have argued with you and begged you to come home for the sake of the children and you have said I will never go back with you. You even debated with your son about the part of girlfriends he claims you had.

Dhurata Saliaj: This is not true. My husband did not give me a single explanation. I tried to get him back on the phone and said: We have been married for 17 years, how can you not give me an explanation for what he is leaving me.