Edi Rama është pyetur lidhur me akuzat që ka ngritur sot kreu i PD, Lulzim Basha për aferën korruptive të inceneratorëve. Ai ka anashkaluar thelbin e çështjes së inceneratorëve duke komentuar fjalën e Bashës i cili e quajti kryeministrin palaço. Kryeministri i kërkoi Fevziut t’i vendosë pullë të kuqe kur transmeton fjalën e Bashës pasi mund të ketë fëmijë që e ndjekin. “Përtej argumentit nuk mendon se në momentin kur nxjerr këtë fjalor t’i vendosësh nje pullë të kuqe sepse mund të ketë fëmijë që e dëgjojnë. Një politikan që pretendon të bëhet kryeministër e shprehet në atë farë feje është për t’i vënë një pullë kuqe”,-tha ai.

Në këtë moment debati u devijua, dhe gazetarët shigjetuan Ramën duke i kujtuar fjalorin e tij banal me kundërshtarin pak vite më parë.

Pjesë nga debati

Blendi Fevziu: I keni thënë ish-kryeministrit…a ishte për pullë të kuqe?

Edi Rama: Çfarë i thashë? Blendi Fevziu: Tregoja Shkullak…

Shkullaku: I tha rrotë k***

Edi Rama: Atë shprehje e kam thënë nëpër gojë dhe me veten time, njeri jam dhe unë…shpërthim momenti dhe e nxorre ti se ma sollë kamerën tek goja…

Shkullaku: Po jo pra ia ke thënë Berishës në Parlament…

Edi Rama: Jo, e kisha kot nëpër dhëmbë…

Edi Rama was asked about the accusations made today by the leader of the Democratic Party, Lulzim Basha for the corrupt affair of incinerators. He has overlooked the essence of the incinerators issue by commenting on Basha’s speech, who called the prime minister a clown. The Prime Minister asked Fevzi to put a red stamp on him when he broadcasts Basha’s speech, as there may be children who follow him. “Beyond the argument, you do not think that the moment you publish this dictionary you put a red stamp on it because there may be children who listen to it. “A politician who claims to be prime minister and speaks in that kind of religion is to be given a red stamp,” he said.

At this point the debate was diverted, and journalists shot Rama reminding him of his banal vocabulary with the opponent a few years ago.

Excerpts from the debate

Blendi Fevziu: You told the former prime minister… was it for the red stamp?

Edi Rama: What did I tell him? Blendi Fevziu: I showed Shkullak…

Shkullaku: I said wheel k ***

Edi Rama: I said that expression through my mouth and with myself, I am a human being and I… the moment explodes and you took it out because you brought the camera to my mouth…

Shkullaku: Yes, no, you told Berisha in Parliament…

Edi Rama: No, I had it in vain through my teeth…