Ka ndërruar jetë në Angli një emigrant shqiptar nga Belshi i Elbasanit

Një qytetar shkruan se një i afërm i tij ka ndërruar jetë në Angli. Ndërkohë për të sjellë trupin në Shqipëri duhet një shumë e konsiderueshme parash, por e shoqja e të ndjerit nuk ka mundësi ta përballojë shumën e parave që duhen.

I ndjeri është nga Belshi i Elbasanit dhe ka lënë pas një djalë tre vjeç. Thirrja është që kushdo nga emigrantët në Angli që ka mundësi financiare, të kontribuojë për ta sjellë trupin në atdhe.

Mesazhi i mbërritur:

Kam njer rast urgjent per ndihem Na ka vdekur 1 i aferm i jon edhe ndodhet ne angeli per te sjell trupin e tij duhen kosiderat nje shum parash edhe ju lutem nje postim qe ta ndimoj ju lutem.

Më poshtë jepet dhe numri i llogarisë për të gjhithë ata që do kontribuojnë.

An immigrant from Belshi dies in England.

A citizen writes that a relative of his passed away in England. Meanwhile, to bring the body to Albania requires a considerable amount of money, but the wife of the deceased is not able to afford the amount of money needed.

The deceased is from Belshi in Elbasan and left behind a three-year-old son. The call is for any of the immigrants in England who can afford it, to contribute to bringing the body home.

Incoming message:

I have an urgent case to feel. We have lost 1 of our relatives and he is in England to bring his body, he needs a lot of money and I also need a post to help him, please.

Below is the account number for all those who will contribute.