Vijon të jetë e mbuluar me mister zhdukja e 19-vjeçares shqiptare Artemis Vasili në Greqi. E reja rezulton e zhdukur që prej 16 tetorit 2020 në Koropi, teksa familjes i kishte thënë se po shkonte për të dhënë një intervistë pune, por nuk u kthye më.

Rasti i një kufome femër që u gjet në një valixhe, e cila përfundimisht rezultoi se i përkiste një gruaje 38-vjeçare kineze, trishtoi familjen e 19-vjeçares, pasi kishin frikë se trupi i pajetë mund të ishte i Artemis, por për fat të mirë nuk u konfirmua.

Anastasios Dougas, avokati i familjes, thotë në protothema.gr se ka informacione se vajza është duke u mbajtur pa dëshirën e saj nga dy burra. Ai nuk përjashton mundësinë që ata të kenë bërë ndryshime në pamjen e 19-vjeçares.

“Informacioni që kemi është se ajo po mbahet nga dy burra kundër vullnetit të saj. Në fakt, ata e kanë parë atë në Volos dhe Athinë, është saktësisht e njëjta dëshmi. Pas dimensionit që ka marrë çështja, mendoj se mund të ketë pasur disa ndryshime në pamjen e 19-vjeçares, mund t’i kenë prerë flokët, mund t’i kenë vendosur paruke, nuk e di. Hetimet janë duke vazhduar dhe apeli ynë është që kushdo që di asgjë, të flasë edhe në mënyrë anonime”, tha Dougas.

The disappearance of 19-year-old Albanian Artemis Vasili in Greece continues to be shrouded in mystery. The young woman has been missing since October 16, 2020 in Koropi, as she had told her family that she was going to give a job interview, but did not return.

The case of a female corpse found in a suitcase, which eventually turned out to belong to a 38-year-old Chinese woman, saddened the 19-year-old’s family, as they feared that the lifeless body might belong to Artemis, but fortunately well was not confirmed.

Anastasios Dougas, the family lawyer, says in protothema.gr that there is information that the girl is being held against her will by two men. He does not rule out the possibility that they have made changes in the appearance of the 19-year-old.

“The information we have is that she is being held by two men against her will. In fact, they have seen it in Volos and Athens, it is exactly the same evidence. After the dimension that the issue has taken, I think there may have been some changes in the 19-year-old’s appearance, they may have cut her hair, they may have put on wigs, I don’t know “Investigations are ongoing and our appeal is for anyone who knows anything to speak anonymously,” Dougas said.