Ish-konkurrentja e “Për’Puthen”, Melisa Lleshi është një nga vajzat më të komentuara së fundmi, për lidhjen e mundshme me Andin dhe për projektin e saj, ku shihet protagoniste në fushën e artit, por jo si balerinë, por si këngëtare. Së fundmi ajo ka qenë e ftuar në “Prive”, ndërsa ka treguar çdo gjë, duke nisur që nga skandali Andi-Tea e deri tek lidhja e saj me Andin. Në fjalën e saj, Melisa tregon se shkaku i largimit nga programi ka qenë ngarkesa emocionale, ndërsa rithekson dhe njëherë se djemtë e programit i sheh më shumë si shok.

Melisa:

U largova sepse isha shumë rëndë, e kam shprehur edhe aty. Ndoshta jam tipi i personit që pavarësisht se mund të duket nga reagimet që kam, që nuk mbaj dhe shpërthej, faktikisht unë mbaj shumë dhe erdhi ajo pika që u zbraza edhe unë, që thashë shiko se sa t’i bëj dëm vetes më shumë… [po iki] dhe nuk është se kisha një interes më shumë se shoqëror me meshkujt aty brenda, thashë le të qetësoj trurin tim dhe të largohem.
Gjithashtu Melisa është pyetur edhe për skandalin, Tea-Beart-Andi dhe në komentin e saj, ajo ka cituar se Andi dhe Tea nuk kanë pasur kurrë dashuri mes tyre.

Gazetari: A ka gjë mes saj dhe Andit?

Melisa: Jo.

Gazetari: A gënjen Melisa?

Melisa: Rrena të bardha, si të gjithë.

Gazetari: Çfarë mendimi ka për “Për’puthen”?

Melisa: Një eksperiencë që e ka rritur Melisën akoma më shumë.

Gazetari: A do të rikthehej?

Melisa: Po.

Gazetari: Po lidhjen Tea-Beart, si e gjykon?

Melisa: Unë kam vetëm diçka për të thënë, kushdo që ka dashuruar arrin të kuptojë që dashuria të verbon dhe nuk pyet për asgjë, pastaj arsyet e tjera i dinë ata vetë, nuk e di pse kanë vepruar në atë mënyrë.

Former contestant of “Për’Puthen”, Melisa Lleshi is one of the most commented girls recently, for the possible connection with Andi and for her project, where she is seen as a protagonist in the field of art, but not as a ballerina, but as a singer . She has recently been invited to “Prive”, while she has shown everything, starting from the Andi-Tea scandal to her relationship with Andi. In her speech, Melisa shows that the reason for leaving the program was the emotional load, while she reiterates that she sees the boys of the program more as a friend.

Melisa:

I left because I was very heavy, I expressed it there as well. Maybe I’m the type of person who despite what may seem from the reactions I have, that I do not hold and explode, in fact I hold a lot and came the point that I emptied myself, that I said look how much I hurt myself more… [I’m leaving] and it ‘s not that I had a more than social interest with the men in there, I said let’ s calm my brain and get away.
Melissa was also asked about the scandal, Tea-Beart-Andi and in her comment, she quoted that Andi and Tea have never had love between them.

Journalist: Is there anything between her and Andy?

Melissa: Yes.

Journalist: Are you lying to Melissa?

Melissa: White lies, like everyone.

Journalist: What do you think about “Matching”?

Melissa: An experience that has grown Melissa even more.

Journalist: Would he return?

Melissa: Yes.

Journalist: What about the Tea-Beart connection, how do you judge it?

Melissa: I have only one thing to say, anyone who has loved manages to understand that love blinds and asks for nothing, then the other reasons they know themselves, I do not know why they acted that way.