Zbulohet në Sllovaki THESARI I RRALLË, kupat e arta me mbishkrimin ALBANIA (FOTO)

Një zbulim arkeologjik i pazakontë ka habitur arkeologët ne Sllovaki.

Një banor i zonës në fshatin Hubinë gjeti nën tokë disa kupa të veçanta, me përmbajtje të lartë bakri, por medohet edhe të lara me flori të kuq. Gjetjet iu dorëzuan Zyrës Rajonale të Monumenteve të Trnavës, ndërsa specialistët kërkuan me detektorë metalikë te i njëjti vend, por nuk gjetën sende të tjera.

Ajo që e bën të veçantë, por edhe të mistershme këtë gjetje, është origjina e tyre. Arkeologët thonë se nga inspektimi i imtësishëm, në brendësi të njërës prek kupave është shquar mbishkrimi “Albania”, inicialet dhe një numër, raporton Newsbomb.al.

Sipas tyre, këto enë janë përdorur në liturgjinë kishtare, ndërsa origjina e tyre ballkanike konfirmohet edhe nga punimi karakteristik dhe motivet në këto kupa.

Por si kanë përfunduar këto enë kishtare nga Shqipëria në pyllin e fshatit Hubina, në Sllovakinë e largët? Ka gjasa të këto enë, si dhe shumë thesare të tjera të çmuara, të kenë rënë në duart e gabara, të trafikantëve.

Arkeologët sllovakë janë besojnë se do të arrijnë të zbulojnë edhe më tepër rreth origjinës së objekteve, ndërsa në të njëjtën kohë i bëjnë thirrje banorëve të zonës, që nëse kanë gjetur objekte të ngjashme, t’i dorëzojnë.

An unusual archaeological find has amazed archaeologists in Slovakia.

A resident of the area in the village of Hubina found underground some special cups, with high copper content, but also thought to be washed with red gold. The findings were handed over to the Regional Office of Monuments of Trnava, while the specialists searched with metal detectors in the same place, but found no other items.

What makes this finding special, but also mysterious, is their origin. Archaeologists say that from the detailed inspection, inside one of the cups, the inscription “Albania”, the initials and a number were prominent, reports Newsbomb.al.

According to them, these vessels were used in the ecclesiastical liturgy, while their Balkan origin is also confirmed by the characteristic work and motifs in these cups.

But how did these church vessels from Albania end up in the forest of the village of Hubina, in distant Slovakia? It is likely that these vessels, as well as many other precious treasures, have fallen into the wrong hands of traffickers.

Slovak archaeologists believe they will be able to find out more about the origins of the objects, while at the same time urging locals to hand them over if they have found similar objects.

Discovered cups, photo: Office of Monuments of the Slovak Republic