Kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla, foli sot për procesin zgjedhor brenda strukturave të Partisë Socialiste.
Duke iu referuar Elbasanit ai nënvizoi se në të gjitha zgjedhjet në organizatat u respektua raporti mes femrave dhe meshkujt në organet drejtuese duke e bërë PS- një nga partitë më demokratike në aspektin zgjedhor në shkallë vendi.
I pyetur nëse këto zgjedhje kanë lidhje me zgjedhjet e parakohshme, kryetari i grupit parlamentar socialist u shpreh se ne kemi një kalendar politik për çdo vit. Nuk kanë lidhje me zgjedhjet. Nuk ka zgjedhje deri në qershor 2021.
I pyetur se si po ecën reforma zgjedhore, ai u shpreh se jam i kënaqur nga puna e deritanishme. Breda dhjetorit duhet të përmbyllim domosdoshmërisht të gjitha procedurat. Reforma zgjedhore përfundon para krishtlindjeve dhe ne i përmbahemi rekomandimeve të OSBE-ODHIR. Por kjo reformë duhet të miratohet brenda në parlament.

Will there be early elections? Here is how Taulant Balla responds in Elbasan

The leader of the Socialist parliamentary group, Taulant Balla, spoke today about the electoral process within the structures of the Socialist Party.
Referring to Elbasan, he underlined that in all elections in the organizations, the relationship between women and men in the governing bodies was respected, making the SP one of the most democratic parties in the electoral field nationwide.
Asked if these elections have anything to do with early elections, the head of the Socialist parliamentary group said that we have a political calendar every year. They have nothing to do with elections. There is no election until June 2021.
Asked how the electoral reform is proceeding, he said that I am satisfied with the work so far. By December, all procedures must be completed. Election reform ends before Christmas, and we adhere to OSCE-ODHIR recommendations. But this reform must be approved within parliament.

Loading...