Pas reagimit të mjekëve dhe infermirëve të Spitalit Rajonal në Lezhë në lidhje me shpërblimin që kanë marrë nga qeveria, ku ju ishte kaluar vetëm 5 mijë lekë të reja, ka ardhur dhe reagimi i kryeministri Edi Rama.

Rama ka qartësuar se shpërblimi për mjekët dhe infermierët do të jetë për ato që janë ne Vijën e parë të zjarrit.

“Unë e kam thënë shqip që do të paguajmë 1000€ mbi pagën për mjekët e infermierët në Vijën e Zjarrit! Kush ka ngatërruar vijën e zjarrit në spitalet Covid e në autoambulanca, me detyrën e bluzës së bardhë në territor, duhet të kthjellohet e të mos turpërojë bluzën e bardhë!”-shkruan Rama.

Kujojmë se pak kohë më parë kryeministri premtoi se do të marrin shpërblim 500-1000 euro mjekët dhe infermierët “që janë në vijën e parë të luftës dhe që do të përballen me trupin e tyre, do të marrin krahas rrogës mujore edhe një pagesë ekstra. Kështu sanitarët me 500 euro shtesë, infermierët me 1000 euro plus në muaj, 1000 euro shtesë për gjithë stafin mjekësor.

After the reaction of the doctors and nurses of the Regional Hospital in Lezha regarding the reward they received from the government, where only 5 thousand new lek were transferred to them, came the reaction of the Prime Minister Edi Rama.

Rama has clarified that the reward for doctors and nurses will be for those who are in the front line of fire.

“I have said in Albanian that we will pay € 1000 over the salary for doctors and nurses in the Fire Line! Whoever has confused the line of fire in the Covid hospitals and in the ambulances, with the duty of the white T-shirt in the territory, should be clear and not be ashamed of the white T-shirt! ”- Rama writes.

We recall that some time ago the Prime Minister promised that doctors and nurses “who are on the front lines of the war and who will face their bodies, will receive an extra payment in addition to the monthly salary, will receive a reward of 500-1000 euros. Thus, the sanitary workers with an additional 500 euros, the nurses with 1000 euros plus per month, an additional 1000 euros for all the medical staff.