Ndoshta me vonesë, por tashmë bota është mobilizuar për të ndihmuar Italinë e gjunjëzuar nga koronavirusi. Një delegacion prej 37 mjekësh dhe 15 infermierësh mbërritën nga Kuba në aeroportin Malpensa në Milano, pasditen e së dielës, të cilët do të japin ndihmesën e tyre në spitalin e ngritur së fundmi në Crema.

Po ashtu, në Itali mbërriti edhe avioni i parë me mjekë dhe pajisje nga Rusia, për të ndihmuar në luftën ndaj koronavirusit. Gjatë javës, pritet të mbërrijë edhe një dërgesë me 3 milionë maska nga Kina.

Mjekët nga Kuba njihen në të gjithë botën për përgatitjen e tyre. Ata ndërhynë në Haitin e shkatërruar nga tërmeti dhe më pas edhe nga kolera. Ata punuan në Sierra Leone, ku vendi u godit nga Ebola. Ndërsa tashmë janë të gatshëm të japin ndihmesën e tyre edhe në luftën ndaj koronavirusit në Itali. Po ashtu, mjekët nga Kuba do të përdorin edhe një ilaç, antiviral, “Alfa 2B”, i cili nuk gjendet në spitale. Sipas shumë ekspertëve, përfshirë edhe ata italianë, është më efektivi deri tani në trajtimin e Covid-19.

Ai është përdorur me sukses gjatë kësaj periudhe edhe në Kinë dhe në Korenë e Jugut.

Maybe late, but now the world is mobilizing to help Italy recover from coronavirus. A delegation of 37 doctors and 15 nurses arrived from Cuba at Malpensa airport in Milan on Sunday afternoon, who will be assisting at the recently established hospital in Crema.

The first aircraft with Russian doctors and equipment arrived in Italy to help fight the coronavirus. Another 3 million masks from China are expected to arrive during the week.

Doctors from Cuba are known all over the world for their preparation. They intervened in earthquake-ravaged Haiti and then cholera. They worked in Sierra Leone, where the country was hit by Ebola. And they are already ready to contribute to the fight against coronavirus in Italy. Cuban doctors will also use an antiviral drug, Alpha 2B, which is not available in hospitals. According to many experts, including Italian ones, it is the most effective so far in the treatment of Covid-19.

It has been used successfully during this period both in China and in South Korea.