Historia e Nojës nga Shkodra është sa një ngjarje e cila ka sa të duash vend për hetim pasi janë shfaqur veprime të dhunshme dhe anti-ligjore, por nga ana tjetër, është shndërruar çuditërisht në një ‘hit’ rrjeti ku memet dhe komentet nuk kanë fund.

Deri këtu, mbase duke përjashtuar mungesën e frikshme të reagimit qytetar ndaj veprimeve të tilla, do të ishte normale, por është totalisht e paimagjinueshme, kthimi i një personazhi të tillë në gjurmë që mbeten në trup për gjithë jetën, siç janë tatuazhet.

Djali “i famshëm”, i cili acaroi së tepërmi, partneren e tij pasi e tradhëtoi këtë të fundit me Brisilda Rrokajn, që tashmë ka marrë edhe nofkën e “Don Zhuanit” shkodran, u bë shkak që Margarita Gjoni, partnerja e tij, të dhunonte ashpër dhe kërcënonte Rrokajn, pasi ajo e konfirmoi se kishte kryer marrëdhënie me Ndue Prekën.

Pamjet e dhunës u panë përmes disa videove të publikuara të cilat u bënë virale në rrjet. Kanë qarkulluar foto dhe video ditën e sotme me tatuazhe të improvizuara me stilolaps nga femrat përgjithësisht, mirëpo nuk mbaron këtu.

OQ Albania ka publikuar një tjetër nga një studio tatuazhesh, ku një vajzë ka shkruar në krah emrin e Nojes. Një veprim tepër i guximshëm që e kthen përfundimisht Nojën në një personazh historia e të cilit mbase nuk do të besohet pasi të kalojë disa kohë, teksa ripërsërisim aktet shqetësuese të dhunës deri më tani të pandëshkuar kundër një vajze.

“Ma kerkoi nje femer dhe ja bera tatuazh ne studion time. Tani sapo e bem ne Kamez.”, shkruan personi që i ka bërë tatuazhin vajzës, teksa në video dëgjohet dikush që flet “Hajde Noje”.

View this post on Instagram

Vijon fenomeni "Noja"!

A post shared by JOQ Albania (@joqalbania) on

The story of Noja from Shkodra is as much an event as there is plenty of room for investigation as violent and illegal actions have emerged, but on the other hand, it has surprisingly turned into a network ‘hit’ where memes and comments have no end. .

So far, perhaps excluding the frightening lack of civic reaction to such actions, it would be normal, but it is totally unimaginable, to turn such a character into traces that remain on the body for life, such as tattoos.

The “famous” boy, who greatly annoyed his partner after he betrayed the latter with Brisilda Rrokaj, who has already received the nickname of “Don Juani” from Shkodra, became the reason that Margarita Gjoni, his partner, severely raped and threatened Rrokaj, after she confirmed that he had had an affair with Ndue Preka.

Images of the violence were seen through several published videos which went viral on the network. Photos and videos have been circulating today with improvised pen tattoos by women in general, but it does not end here.

OQ Albania has published another from a tattoo studio, where a girl has written Noja’s name on the arm. An incredibly courageous action that eventually turns Noah into a character whose story will probably not be believed after some time, as we repeat the disturbing acts of violence hitherto unpunished against a girl.

“A woman asked me and I got a tattoo in my studio. “Now I just do it in Kamez.”, Writes the person who tattooed the girl, while in the video someone is heard talking “Hajde Noje”.