Kreu i qeverisë Edi Rama ka bërë publike një letër që i ka dërguar presidenti amerikan Donald Trump, e cila mban datën 1 Tetor. Në letrën e publikuar nga Rama, Trump e përgëzon kreun e qeverisë dhe e fton atë për nënshkrimin e një memorandumi sigurie për rrjetin 5 G, ndërkohë që e këshillon që Shqipëria ta zhvendosë ambasadën e saj në Jeruzalem.

Po ashtu Trump e falenderon Ramën për angazhimin e tij në normalizimin e marrëdhënies ekonomike mes Serbisë dhe Kosovës. Në letrën e Trump ndihen tonet ágresive në drejtim të Kinës, ku nuk mungon as një këshillë e tipit: Jam i kënaqur nga roli i fortë i Shqipërisë në Nismën e Tre Deteve – një alternativë transparente, e bazuar në treg dhe e drejtë, e formatit Kina 17 + 1 prej të cilit unë ju nxis të dilni

Postimi i Ramës:

MIRËMËNGJES,dhe me këtë letër që mora mbrëmë nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara, ju uroj një ditë të mbarë.

I dashur Z. Kryeministër: Në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, unë dua t’ju falënderoj juve për lidershipin e Shqipërisë në rajonin e Ballkanit dhe nëpër Europë, për ekspozimin e ndikimit málinj të Kinës, ábuzimet me të drejtat e njeriut dhe praktikat grábitqare të huazimit.

Mbështetja juaj e hapur për rrjetet e sigurta të telekomunikacionit po jep një shembull të fortë dhe shpresoj që Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria të mund të nënshkruajnë së shpejti një Memorandum Mirëkuptimi mbi sigurinë 5G, i cili hap rrugën që edhe vendet e tjera në Ballkan të bëjnë të njëjtën gjë.

Jam gjithashtu i kënaqur nga roli i fortë i Shqipërisë në Nismën e Tre Deteve – një alternativë transparente, e bazuar në treg dhe e drejtë, e formatit Kina 17 + 1 prej të cilit unë ju nxis të dilni.

Unë dua t’ju falënderoj që e keni mbështetur normalizimin ekonomik midis Serbisë dhe Kosovës dhe për mbështetjen tuaj të fuqishme të Marrëveshjeve të Abrahamit, hapi më domethënës drejt paqes në Lindjen e Mesme për këtë gjeneratë. Ju inkurajoj që t’u bashkoheni Shteteve të Bashkuara dhe të tjera kombeve evropiane në zhvendosjen e ambasadës suaj në Jeruzalem. Sinqerisht

The head of the government, Edi Rama, has made public a letter sent by the American president Donald Trump, which is dated October 1. In the letter published by Rama, Trump congratulates the head of government and invites him to sign a security memorandum for the 5G network, while advising Albania to move its embassy to Jerusalem.

Trump also thanks Rama for his commitment to normalizing economic relations between Serbia and Kosovo. Trump’s letter’s aggressive tones towards China, where there is no lack of advice such as: I am pleased with Albania’s strong role in the Three Seas Initiative – a transparent, market-based and fair alternative to the format China 17 + 1 from which I urge you to come out

Rama’s post:

GOOD MORNING, and with this letter I received last night from the President of the United States, I wish you a good day.

Dear Mr. Prime Minister: On behalf of the United States of America, I want to thank you for Albania’s leadership in the Balkan region and across Europe, for exposing China’s growing influence, human rights abuses and practices. grábitqare of borrowing.

Your outspoken support for secure telecommunications networks is setting a strong example, and I hope the United States and Albania can soon sign a 5G Security Memorandum of Understanding, paving the way for other Balkan countries to do the same. same thing.

I am also pleased with Albania’s strong role in the Three Seas Initiative – a transparent, market-based and fair alternative to the China 17 + 1 format from which I urge you to emerge.

I want to thank you for supporting the economic normalization between Serbia and Kosovo and for your strong support of the Abrahamic Agreements, the most significant step towards Middle East peace for this generation. I encourage you to join the United States and other European nations in moving your embassy to Jerusalem. sincerely