Partia Demkratike paditi në gjykatë për shpifje Kryetarin e Bashksië së Tiranës, Erion Veliaj, duke kërkuar denimin e tij për shpifjet e përsëritura kundër Kryetarit të PD, Lulzim Basha.

penale argumenton se Erion Veliaj, si drejtues i fushatës së PS për Tiranën, ka bërë 3 akuza konkrete, duke shpifur për kundërshtarin politik, me qëllim që t’i dëmtojë imazhin zotit Basha. Burime nga Gjykata e Tiranës bëjnë të ditur se padia konsideron si 3 shpifje të Erion Veliajt akuzat se:

Kryetari i PD u bë me 4 shtëpi gjatë tërmetit dhe pandemisë
Kryetari i PD ka përfituar gjatë periudhës së fatkeqësisë
Kryetari i PD ka ndërtuar kate pa leje.

“Këto të pavërteta janë bërë me qëllim dëmtimin e reputacionit dhe dëmtimin e imazhit në mënyrë të qëllimshme, duke qenë se Lulzim Basha është Kryetar i PD në opozotë dhe Erion Veliaj, si drejtues i fushatës zgjedhore të PS për qarkun e Tiranës, këto deklarime shpifëse i përdor për të përfituar kredo politike përballë qytetarëve, si për vete dhe për PS”- thuhet në padinë e ngritur për shpifje ndaj Erion Veliajt.

The Democratic Party sued the Mayor of Tirana, Erion Veliaj, in court for defamation, seeking his sentence for repeated slander against the Chairman of the Democratic Party, Lulzim Basha.

criminal argues that Erion Veliaj, as the leader of the SP campaign for Tirana, has made 3 concrete accusations, slandering the political opponent, in order to damage the image of Mr. Basha. Sources from the Court of Tirana inform that the lawsuit considers as 3 defamation of Erion Veliaj the accusations that:

The DP chairman became with 4 houses during the earthquake and pandemic
The DP chairman has benefited during the disaster period
The chairman of the Democratic Party has built floors without permission.

“These untruths were made in order to damage the reputation and the image intentionally, given that Lulzim Basha is the Chairman of the Democratic Party in opposition and Erion Veliaj, as the leader of the SP election campaign for the Tirana region, these defamatory statements he uses them to gain political credo in front of the citizens, both for himself and for the Socialist Party ”- it is said in the defamation lawsuit filed against Erion Veliaj.