Stuhia “Filomena” që mbuloi një pjesë të Spanjës me dëborë po i drejtohet Ballkanit. Udhëtimet rrugore, hekurudhore dhe ajrore u ndërprerë, ndërsa autoritetet thanë se Spanja po përballej me “stuhinë më të fortë në 50 vitet e fundit”.

Madridi, një nga zonat më të prekura, ka parë deri në 20 cm dëborë. Më në jug stuhia bëri që lumenjtë të shpërthenin brigjet e tyre. Në të gjithë Spanjën pati të paktën 7 të vdekur.

Ditët e acarit në të vërtetë nisin nga sot në vendin tonë. E ftuar në “Ëake Up”, sinoptikania Lajda Porja tregoi si pritet të jetë moti në ditët në vijim.

“Në shumë vende të botës po shohim fenomenet ekstreme që janë më të shpeshta dhe kanë një shkallë egërsie më të lartë.

Stuhia parashikohet që të vijë që sot rreth vendeve të Ballkanit dhe Shqipërisë, në fakt nuk është se presim të kemi sasi të konsiderueshme te reshjeve të dëborës, kryesisht do ketë mot të kthjellët.

E gjithë kryefjala e këtyre ditëve do jenë vlerat termike, të cilat do sjellin temperatura ekstremisht të ulëta. Parashikohet që të zbresë termometri edhe minus 13 në zonat malore dhe kryesisht do të jetë pak më shumë e prekur zona verilindore edhe zonat e thella ku do shënojë termometri minus 13. Pritet që e premtja dhe fundjava, e gjithë Shqipëria të jetë e ngrirë”, bëri të ditur sinoptikania Porja.

The “Filomena” storm that covered part of Spain with snow is heading to the Balkans. Road, rail and air travel were disrupted as authorities said Spain was facing “the strongest storm in 50 years”.

Madrid, one of the most affected areas, has seen up to 20 cm of snow. Further south the storm caused rivers to burst their banks. There were at least 7 dead in all of Spain.

The frost days actually start from today in our country. Invited to “Upake Up”, weather forecaster Lajda Porja showed how the weather is expected in the coming days.

“In many parts of the world we are seeing extreme phenomena that are more common and have a higher degree of ferocity.

The storm is predicted to come today around the Balkan countries and Albania, in fact it is not that we expect to have significant amounts of snowfall, mainly there will be clear weather.

The whole buzzword these days will be the thermal values, which will bring extremely low temperatures. It is predicted that the thermometer will drop to minus 13 in the mountainous areas and mainly the northeastern area will be slightly affected and the remote areas where the thermometer will mark minus 13. It is expected that on Friday and weekend, all of Albania will be frozen “, announced the weather forecaster Porja.