Policia Rrugore ka forcuar kontrollet në rrugë, për të ndëshkuar të gjithë drejtuesit e mjeteve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit.

Intensifikimi i kontrolleve nga Njësia Operacionale e Policisë Rrugore, Komisariati i Policisë Rrugore Tiranë dhe Sektorët e Policisë Rrugore në DVP-të, duke përdorur dronë, radarë, kamera, aparate fotografike, makina të paloguara, ka çuar në pranga 28 drejtues mjetesh, nga të cilët 12 për drejtim mjeti në gjendje të dehur, që varionte nga 0.60 mg/l deri në 1.22 mg/l, 15 për drejtim mjeti pa leje drejtimi dhe 1 për falsifikim të certifikatës për errësimin e xhamave të automjetit.

NJOFTIMI I POLICISE
Gjithashtu, përgjatë kontrolleve parandaluese të alternuara, me qëllim konstatimin dhe verifikimin e shkeljeve që janë burim për aksidentet rrugore, efektivët e Policisë Rrugore, krahas procedimit administrativ për shkeljet e konstatuara, përgjatë 48 orëve të fundit kanë arrestuar në kushtet e flagrancës 6 drejtues mjetesh, për tentativë për të korruptuar punonjësit e Policisë Rrugore, nga të cilët 3 nga Policia Rrugore e Tiranës, 1 nga Policia Rugore e Lezhës, 1 nga Policia Rrugore e Shkodrës dhe 1 nga Policia Rrugore e Vlorës, të cilët për t’i shpëtuar masës administrative për shpejtësi tej normave të lejuara në qendrat e banuara, për shkelje semafori, për mungesë siguracioni, për mosvendosje të rripit të sigurimit dhe parakalim të gabuar, iu kanë ofruar punonjësve të Policisë Rrugore, nga 2000 deri në 8000 lekë.

Ndërkohë, vijon të rritet besimi i qytetarëve te Policia duke denoncuar raste të shumta të shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, të cilat kanë pasoja për jetën e qytetarëve në rrugë. Falë këtyre telefonatave, në Tiranë janë vënë në pranga 2 drejtues mjetesh, 1 në Laprakë duke kryer manovra të rrezikshme në rrugë, në gjendje të dehur, dhe 1 rrugën “Pjetër Budi”, i cili pa leje drejtimi dhe në gjendje të dehur në masën 0.94 mg/l, gërmonte me një mjet teknologjik në afërsi të një pallati, duke rrezikuar shembjen e pallatit.

Po gjatë 48 orëve, si rezultat i kontrolleve dhe denoncimeve në Komisariatin Dixhital e në numrin pa pagesë 112, janë ndëshkuar me masë administrative 4134 drejtues mjetesh, për shkelje që janë rrezik potecial për përfshirje në aksidente rrugore, si parakalime e manovra të rrezikshme në rrugë, shpejtësi tej normave të lejuara, përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, mosvendosje të rripit të sigurimit apo kaskës mbrojtëse, drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit apo pa leje drejtimi.
Gjithashtu janë pezulluar 71 leje drejtimi, nga të cilat 51 për drejtim mjeti me shpejtësi tej normave të lejuara, që varionte nga 75 km/h në qendrat e banuara deri në 180 km/h në rrugën interurbane Fier -Vlorë, dhe 20 për drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit.

Policia Rrugore, nisur edhe nga fakti se në akset rrugore në drejtim të Tiranës dhe Morinës ka fluks të shtuar pasditen e sotme, apelon për të gjithë drejtuesit e automjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, si dhe fton qytetarët që të denoncojnë në Komisariatin Dixhital dhe në numrin e emergjencave 112, çdo paligjshmëri.
#MosUbejStatistike🚑
#RregullKujdesDurimDestinacion
#NeJemiAtyPerSigurineTuaj🚔

The Traffic Police has strengthened the controls on the road, to punish all drivers who do not respect the traffic rules.

Intensification of controls by the Traffic Police Operational Unit, Tirana Traffic Police Commissariat and Traffic Police Sectors in DVPs, using drones, radars, cameras, cameras, unloaded cars, has led to the handcuffing of 28 drivers, from which 12 for driving while intoxicated, ranging from 0.60 mg / l to 1.22 mg / l, 15 for driving without a driving license and 1 for forging the certificate for tinting the windows of the vehicle.

POLICE NOTICE
Also, during the alternate preventive controls, in order to ascertain and verify the violations that are a source for road accidents, the Traffic Police, in addition to the administrative proceedings for the violations found, during the last 48 hours have arrested 6 drivers in flagrante delicto, for attempting to corrupt the employees of the Traffic Police, of which 3 from the Traffic Police of Tirana, 1 from the Traffic Police of Lezha, 1 from the Traffic Police of Shkodra and 1 from the Traffic Police of Vlora, who to escape the administrative measure for speeding beyond the norms allowed in residential centers, for traffic light violations, for lack of insurance, for not wearing a seat belt and incorrect overtaking, have been offered to the employees of the Traffic Police, from 2000 to 8000 ALL.

Meanwhile, citizens’ trust in the Police continues to increase, denouncing numerous cases of violations of traffic rules, which have consequences for the lives of citizens on the streets. Thanks to these phone calls, in Tirana 2 drivers were handcuffed, 1 in Lapraka performing dangerous maneuvers on the street, in a drunken state, and 1 street “Pjetër Budi”, who without a driving license and in a drunken state to the extent 0.94 mg / l, dug with a technological tool near a palace, risking the collapse of the palace.

During the same 48 hours, as a result of checks and denunciations in the Digital Commissariat and in the toll free number 112, 4134 drivers were punished with administrative measures, for violations that are a potential risk for involvement in road accidents, such as dangerous overtaking and maneuvers on the road. , speeding, use of mobile phone while driving, not wearing a seat belt or helmet, driving under the influence of alcohol or without a driving license.
Also, 71 driving licenses have been suspended, of which 51 for driving at speeds beyond the allowed norms, which ranged from 75 km / h in residential centers to 180 km / h on the interurban road Fier-Vlora, and 20 for driving under the influence of alcohol.

The Traffic Police, based on the fact that in the road axes towards Tirana and Morina there is an increased flow this afternoon, appeals to all drivers to respect the rules of the road, and invites citizens to report to the Digital Commissariat and in the emergency number 112, any illegality.
# MosUbejStatistike🚑
#RuleCarePatienceDestination
# NeJemiAtyPerSigurineTuaj🚔