Dubai është një qytet ku zjarrfikësit “fluturojnë”, arkipelagët ndërtohen nga hiçi dhe ndërtesat prekin qiellin.

Një metropol në mes të shkretëtirës, saqë ata të cilët e vizitojnë për herë të parë u duket vetja në skenën e një filmi fantastiko-shkencor.

Por edhe më guximtar është një prej projekteve të fundit që kanë ndërmarrë në Dubai, pas shpalljes së objektivit për të kolonizuar planetin Mars brenda 100 viteve të ardhshme.

Arkitektët kanë nisur që tani të imagjinojnë se si mund të duket një qytet marsian dhe po planifikojnë të ndërtojnë një të tillë në shkretëtirën që rrethon Dubain.

“Mars Science City” është një qytet me sipërfaqe 176 000 metra katrorë, që do të kushtojë rreth 135 milionë dollarë. Fillimisht projekti ishte ideuar për të zhvilluar teknologjinë që do të duhet për të arritur në Mars, por arkitektëve të grupit “Bjarke Ingels” iu kërkua që të ndërtonin prototipin e një qyteti që do të përballonte jetën atje.

Problemet më të mëdha për të ngritur një qytet të tillë janë temperatura, që në mars është -63 gradë celsius dhe atmosfera e hollë, që shndërron çdo lëng në gaz. E pavarësisht temperaturave të akullta, një trup pa veshje mbrojtëse do të “piqej” në Mars. Godinat në atë planet do të ndërtoheshin në 3D nën dunat e rërës, duke përdorur tokën që ndodhet atje.

Dubai is a city where firefighters “fly”, archipelagos are built from scratch and buildings touch the sky.

A metropolis in the middle of the desert, so much so that those who visit it for the first time find themselves on the stage of a science-fiction movie.

But even more daring is one of the latest projects they have undertaken in Dubai, following the announcement of the goal to colonize the planet Mars within the next 100 years.

Architects have now begun to imagine what a Martian city might look like and are planning to build one in the desert surrounding Dubai.

“Mars Science City” is a city with an area of ​​176,000 square meters, which will cost about 135 million dollars. The project was originally designed to develop the technology it would need to reach Mars, but the architects of the Bjarke Ingels group were asked to build a prototype of a city that would withstand life there.

The biggest problems for setting up such a city are the temperature, which in March is -63 degrees Celsius and the thin atmosphere that turns any liquid into gas. And despite the icy temperatures, a body without protective clothing would “mature” on Mars. The buildings on that planet would be built in 3D under sand dunes, using the land there.