Reshjet e shiut të cilat kanë vazhduar që prej mbrejmjes së kaluar vazhdojnë të jenë akoma prezente në vendin tonë. Në orët e mbrëmjes se sotme rrebeshi i shiut ka përmbytur me dhjetëra shtëpi në zonat periferike të qytetit të Durrësit.

Në zonën e Kënetës situata paraqitet e rënduar dhe qytetarët të shqetësuar kanë telefonuar pasi rrezikojnë përmbytjen e banesave të tyre. Uji në disa banesa ka arritur nivelin e 1 metrave pasi reshjet e shiut kanë arritur të mbulojnë katet e para të shtëpive. Disa banorë shprehin dyshimin se hidrovori i Porto Romanos nuk punon.

Dyshohet se shkak për përmbytjet është bërë rrjeti i kanalizimeve që nuk ka arritur të përballojë sasinë e madhe të reshjeve duke rritur nivelin e ujit në rrugë, gjë që ka shkaktuar disa orë më parë probleme në lëvizjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e automjeteve.

Situata më problematike u paraqit pranë stacionit të trenit, pranë stadiumit Niko Dovana, si dhe në zonat periferike dhe rrugët që lidhin këto zona me pjesën qendrore të qytetit.
Rainfall which has continued since last night continues to be still present in our country. In the evening hours of today, the rain has flooded dozens of houses in the suburban areas of the city of Durrës.

In the Marsh area, the situation is aggravated and concerned citizens have called as they risk flooding their homes. The water in some apartments has reached the level of 1 meters after the rain has managed to cover the first floors of the houses. Some residents express suspicion that the Porto Romano waterworks is not working.

It is suspected that the cause for the floods was the sewerage network that failed to withstand the large amount of rainfall by increasing the water level on the road, which caused a few hours ago problems in the movement of pedestrians and vehicle traffic.

The most problematic situation occurred near the train station, near the Niko Dovana stadium, as well as in the suburban areas and the roads that connect these areas with the central part of the city.