Besimtarët myslimanë në Tiranë dhe mbarë Shqipërinë festuan sot Kurban Bajramin.

Drejtuesit fetarë dhanë mesazhe paqeje në këtë ditë feste, ndërkohë që mijëra qytetarë u falën në sheshin “Skënderbej”, pasi punimet për xhaminë e re që po ndërtohet nuk kanë përfunduar ende.

Pas mbarimit të faljes së namazit, kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu bëri një deklaratë për mediat.

Spahiu tha se kjo festë duhet të shërbejë si pikë kthese duke iu larguar urrejtjes dhe të bashkëpunojmë me njëri-tjetrit për të ndërtuar një botë sa më të mirë.

“Gëzuar të gjithë shqiptarëve. Është një festë që simbolizon sakrificën. Zoti me këtë donte të vinte një ligj në tokë. Jetojmë në një botë të globalizuar dhe kemi shumë sfida përpara për të bashkëpunuar me të tjerët.

Është një sfidë e madhe për të ndërtuar një botë të mirë. Duhet të punojmë për të bërë një botë më të mirë. Mesazhi për besimtarët myslimanë është të lënë pas urrejtjen dhe të jenë afër e të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin”– tha Spahiu.

Kurban Bajrami është një festë e rëndësishme për të gjithë botën islame. Kjo festë simbolizon sakrificën dhe mëshirën e madhe për afrimin me zotin.

Muslim believers in Tirana and all over Albania celebrated Eid al-Adha today.

Religious leaders gave messages of peace on this holiday, while thousands of citizens prayed in “Skanderbeg” square, as the works for the new mosque that is being built have not yet been completed.

After the prayer, the President of the Muslim Community of Albania, Bujar Spahiu made a statement to the media.

Spahiu said that this holiday should serve as a turning point by moving away from hatred and cooperating with each other to build a better world.

“Happy to all Albanians. It is a celebration that symbolizes sacrifice. God wanted to bring a law to earth. We live in a globalized world and have many challenges ahead to collaborate with others.

It’s a big challenge to build a good world. We must work to make a better world. “The message for Muslim believers is to leave hatred behind and to be close and cooperate with each other,” said Spahiu.

Eid al-Adha is an important holiday for the entire Islamic world. This holiday symbolizes sacrifice and great mercy for approaching God.

Fax News wishes all Muslim believers: Happy Eid al-Adha!