Burime bëjnë me dije për Faxëeb.al se në 24 orët e fundit në Elbasan janë zbuluar 9 raste të reja me Covid. Burime bëjnë me dije se mes të infektuarve është një mësues në shkollën “Qemal Haxhihasani” dhe një farmacist.

Aktulisht shkon në 8 numri i mesuesve te infektuar në ZVA Elbasan që përfshinë 3 bashki. Ndërsa dje është konfirmuar një tjetër mësues në Gramsh ku numri në total ka shkuar 4.

Raste të reja janë zbuluar dhe në Universitetin e Vlorës ku janë të konfirmuar me Covid 2 pedagog të departamentit të shëndetit publik si dhe disa punonjës të administratës po në këtë departament.

Pjesës tjetër të stafit u është bërë tamponi ditën e sotme dhe pritet përgjigjja.

Ndërsa është kërkuar karantinë edhe për pjesën tjetër të stafit deri në marrjen e përgjigjeve të tamponve. Pedagogët dhe administrata këtë periudhë kanë qenë në punë. Pedagogët kanë dhënë mësim për përsëritjen e leksioneve që u zhvilluan online më herët. Po ashtu edhe administrata ka qenë në punë. Nuk dihet nëse ka të prekur në radhët e studentëve.

Sources inform Faxëeb.al that in the last 24 hours in Elbasan 9 new cases of Covid have been discovered. Sources suggest that among the infected is a teacher in the school “Qemal Haxhihasani” and a pharmacist.

Currently the number of infected teachers in ZVA Elbasan, which includes 3 municipalities, goes to 8. While yesterday another teacher was confirmed in Gramsh where the total number has gone 4.

New cases have been discovered in the University of Vlora where they have been confirmed with Covid 2 lecturers of the public health department as well as some employees of the administration in the same department.

The rest of the staff was buffered today and a response is awaited.

Quarantine has been requested for the rest of the staff until they receive the answers of the buffers. Educators and administration have been at work this period. Lecturers have taught about repetition of lectures that took place online earlier. The administration has also been at work. It is not known if there are any affected students.