Kryetari i Grupit Palamentar Socialist Taulant Balla në një deklaratë për mediat ka folur për përballimin e situatës së krijuar nga moti në qarkun e Elbasanit dhe përballimin në kohë rekord i të emergjencës së krijuar. Gjithashtu është shprehur edhe për rezultatin e pritshëm të zgjedhjeve në këtë qark.

Pyetje: Z. Balla si u menaxhua situata e motit të keq në Elbasan?
Balla: Kushtet klimaterike kurrë nuk varen nga njeriu. Reshjet e dëborës dhe stuhia ishin një dukuri që nuk ishte parë kurrë në Elbasan.

Në një kohë kaq të shkurtër kemi arritur të zhbllokojmë të gjitha qendrat e njësive administrative, tashmë u hap edhe Labinoti Mal.
Unë për 3 ditë e kam ndjekur situatën nga afër në Elbasan, Librazhd e Prrenjas.

Ndërkohë që me kompaninë OSHEE vijon puna për rikthimin e energjisë tek abonentët. Por nëse të dielën në mëngjes kishim 24 mijë abonentë pa energji elektrike, sot janë 374 abonetë pa energji dhe puna po vijon.

Unë nuk dua të bëj krahasime sepse krahasimet dinë t’i bëjnë njerëzit. Por edhe në vendet e tjera janë bllokuar rrugët, autostradat, dje u bllokua autostrada Selanik-Athinë për orë të tëra.
Por i vetmi dallim është që në këto vende askush nuk bën politikë me fatkeqësinë.

Ne kemi fatkeqësinë të kemi një opozitë që bën politikë me problematikat që sjell Zoti. Por ajo që na takon ne është të vazhdojmë të jemi në krye të punëve. Pastrimi i rrugëve po përfundon, po ashtu dhe problemet e energjisë.

Detyra jonë është t’u qëndrojmë pranë njerëzve sepse ashtu siç e kemi thënë Partia Socialiste në këto zgjedhje nuk ka aleatë, por aleatët e saj janë njerëzit e thjeshtë e të zakonshëm të këtij vendi.

Pyetje: Beteja elektorale në qarkun e Elbasanit përherë është konsideruar e fortë. Ju si e shihni?

Balla: Gjithmonë gara elektorale e Elbasanit është konceptuar si e fortë, por përherë, edhe në 2017 përgjigja është ajo që dha populli i Elbasanit dhe një gjë është e sigurt, populli i Elbasanit nuk gabon në zgjedhjet e veta.

Kryetari i Grupit Palamentar Socialist Taulant Balla në një deklaratë për mediat ka folur për përballimin e situatës së krijuar nga moti në qarkun e Elbasanit dhe përballimin në kohë rekord i të emergjencës së krijuar. Gjithashtu është shprehur edhe për rezultatin e pritshëm të zgjedhjeve në këtë qark.

Pyetje: Z. Balla si u menaxhua situata e motit të keq në Elbasan?
Balla: Kushtet klimaterike kurrë nuk varen nga njeriu. Reshjet e dëborës dhe stuhia ishin një dukuri që nuk ishte parë kurrë në Elbasan.

Në një kohë kaq të shkurtër kemi arritur të zhbllokojmë të gjitha qendrat e njësive administrative, tashmë u hap edhe Labinoti Mal.
Unë për 3 ditë e kam ndjekur situatën nga afër në Elbasan, Librazhd e Prrenjas.

Ndërkohë që me kompaninë OSHEE vijon puna për rikthimin e energjisë tek abonentët. Por nëse të dielën në mëngjes kishim 24 mijë abonentë pa energji elektrike, sot janë 374 abonetë pa energji dhe puna po vijon.

Unë nuk dua të bëj krahasime sepse krahasimet dinë t’i bëjnë njerëzit. Por edhe në vendet e tjera janë bllokuar rrugët, autostradat, dje u bllokua autostrada Selanik-Athinë për orë të tëra.
Por i vetmi dallim është që në këto vende askush nuk bën politikë me fatkeqësinë.

Ne kemi fatkeqësinë të kemi një opozitë që bën politikë me problematikat që sjell Zoti. Por ajo që na takon ne është të vazhdojmë të jemi në krye të punëve. Pastrimi i rrugëve po përfundon, po ashtu dhe problemet e energjisë.

Detyra jonë është t’u qëndrojmë pranë njerëzve sepse ashtu siç e kemi thënë Partia Socialiste në këto zgjedhje nuk ka aleatë, por aleatët e saj janë njerëzit e thjeshtë e të zakonshëm të këtij vendi.

Pyetje: Beteja elektorale në qarkun e Elbasanit përherë është konsideruar e fortë. Ju si e shihni?

Balla: Gjithmonë gara elektorale e Elbasanit është konceptuar si e fortë, por përherë, edhe në 2017 përgjigja është ajo që dha populli i Elbasanit dhe një gjë është e sigurt, populli i Elbasanit nuk gabon në zgjedhjet e veta.

The Chairman of the Socialist Parliamentary Group Taulant Balla in a statement to the media spoke about coping with the situation created by the weather in the region of Elbasan and coping in record time with the created emergency. He also spoke about the expected result of the elections in this district.

Question: Mr. Balla, how was the bad weather situation in Elbasan managed?
Balla: Climatic conditions never depend on man. Snowfall and storm were a phenomenon that had never been seen in Elbasan.

In such a short time we have managed to unlock all the centers of the administrative units, Labinot Mal has already been opened.
I have been following the situation closely for 3 days in Elbasan, Librazhd and Prrenja.

Meanwhile, with OSHEE, the work for the return of energy to the subscribers continues. But if on Sunday morning we had 24 thousand subscribers without electricity, today there are 374 subscribers without electricity and the work is going on.

I do not want to make comparisons because people know how to make comparisons. But in other countries, roads and highways are blocked, yesterday the Thessaloniki-Athens highway was blocked for hours.
But the only difference is that in these countries no one does politics with disaster.

We have the misfortune to have an opposition that makes politics with the problems that God brings. But what belongs to us is to continue to be in charge of things. Road cleaning is coming to an end, as are energy problems.

Our task is to stand by the people because, as we have said, the Socialist Party has no allies in this election, but its allies are the common people of this country.

Question: The electoral battle in the district of Elbasan has always been considered strong. How do you see it?

Balla: The electoral race of Elbasan has always been conceived as strong, but always, even in 2017 the answer is what the people of Elbasan gave and one thing is for sure, the people of Elbasan do not make mistakes in their elections.