Dhjetëra mësues rezultojnë të prekur nga Covid-19 në Elbasan. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit rezultuan pozitivë 5 mësues të shkollës 9-vjeçare Katund i Ri, 2 mësues tek shkolla “Fadil Gurmani” dhe 4 mësues tek shkolla “Naim Frashëri”.

Por numri i të prekurve është disa herë më i madh po të mbahet parasysh fakti se mjaft prej tyre kanë rezultuar pozitivë në 14 ditët që shkuan.

Deri më tani shkollat janë përpjekur ta vazhdojnë normalisht procesin mësimor. Por rritja e numrit të mësuesve pozitivë është duke e rrezikuar seriozisht procesin.

Sipas specialistëve, me gjithë masat e marra, nëpër shkolla virusi vazhdon të infektojë si mësues ashtu edhe nxënësit, edhe pse fëmijët nuk manifestojnë shenja tipike të sëmundjes. Por mendohet se ata bëhen bartës dhe po infektojnë familjet e tyre.

Dozens of teachers are affected by Covid-19 in Elbasan. Only during the last 24 hours, 5 teachers of the 9-year school Katund i Ri, 2 teachers at the school “Fadil Gurmani” and 4 teachers at the school “Naim Frashëri” were positive.

But the number of those affected is several times higher if we take into account the fact that many of them have been positive in the past 14 days.

So far, schools have tried to continue the teaching process normally. But the increase in the number of positive teachers is seriously jeopardizing the process.

According to specialists, despite the measures taken, in schools the virus continues to infect both teachers and students, although children do not manifest typical signs of the disease. But they are thought to be carriers and are infecting their families.