Organizoi ceremoni festive në kundërshtim me Aktin Normativ, ndëshkohet me masë administrative pronari i subjektit.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan, në vijim të kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme me qëllim monitorimin e zbatimit te masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, kanë konstatuar se në një lokal po organizohej cermoni festive në kundërshtim me Aktin Normativ , duke mos respektuar protokollet e sigurisë.

Shërbimet e Policisë i kanë vendosur pronarit të subjektit , shtetasit A.H., masë administrative 1.000.000 lekë.

Policia e Elbasanit apleon për të gjithë pronarët e subjekteve që ushtrojnë aktivitet, të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë dhe masat kufizuese , me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19.

Organized festive ceremonies in violation of the Normative Act, the owner of the subject is punished with administrative measures.

The services of the Elbasan Police Commissariat, following the controls exercised in various entities in order to monitor the implementation of measures to prevent the spread of COVID-19, have found that a festive ceremony was being organized in a bar in violation of the Normative Act, non-compliance with safety protocols.

The Police Services have imposed on the owner of the subject, citizen A.H., an administrative measure of 1,000,000 ALL.

Elbasan Police appeals to all owners of entities that exercise activity, to strictly respect security protocols and restrictive measures, in order to prevent the spread of COVID-19.