Brenda harkut kohor të 10 ditëve Elbasani është tronditur nga 3 vrasje duke e kthyer atë një nga qytetet më problematikë në shkallë vendi.

Pas ekzekutimit me 5 plumba pistolete “TT”, të Emiljano Ramazanit, rradha i ka ardhur mikut të tij Regis Runaj, i cili është masakruar me thika dhe sende të forta nga persona ende të paidentifikuar.

Ka shumë gjase se vrasja është kryer në një vend tjetër dhe më pas personat e kanë tranportuar në afërsi të varrezave të qytetit, duke e hedhur në një rrugicë që nuk frekuentohet nga shumë persona. Ka qenë një kalimtar i rastit ai që e njoftuar policinë se afër varrezave ndodhej i pajetë një person.

Natën e kaluar u vra me shishe birre dhe mjete të forta Florian Lamçja ose siç thiret ndryshe në Elbasan me nofkën “Flor qori”.

Florian Lamçja rezulton i dënuar për plagosje dhe kryerjes së veprimeve që pengojnë zbardhjen e të vërtetës. Për këtë të fundit ai është dënuar me 3 vjet burg nga gjykata e Elbasanit, pasi u përfshi në 2012 në një ngjarje kriminale, ku mbeti i vrarë Almir Cani.
Pronari i disko “Tekila” në Elbasan u ekzekutua me dy plumba në kokë mbrëmjen e 23 shkurtit 2012. Dy vëllezërit Florian dhe Olsi Lamçja e kanë thërritur atë me telefon duke e nxjerrë jashtë banesës nga ku më pas e kanë vrarë me dy plumba. Autorët arritën të fshehin mjaft prova të vendit të ngjarjes, përfshirë edhe gëzhojat, si dhe telefonin celular të viktimës.

Në fund të gjykimit, Florian Lamçja u dënua me 3 vite burgim si personi që kishte fshehur provat në vendgjarje ndërsa Olsi Lamçja u dënua me 22 vite burgim për akuzën e vrasjes me paramendim. I gjithë konflikti që solli më pas vrasjen ndodhi për një shumë prej 300 mijë lekë të vjetra.

Within 10 days, Elbasan has been rocked by 3 murders, making it one of the most problematic cities in the country.
After the execution with 5 pistol bullets “TT”, of Emiliano Ramazani, it was the turn of his friend Regis Runaj, who was massacred with knives and hard objects by still unidentified persons.

Emiliano Sulejmani

It is very likely that the murder was committed in another place and then the persons transported him near the city cemetery, throwing him in an alley that is not frequented by many people. It was a bystander who informed the police that a person was found near the cemetery.

Regis Runaj

Last night, Florian Lamçja or as he is called in Elbasan with the nickname “Flor qori” was killed with beer bottles and strong tools.
Florian Lamçja is convicted of wounding and committing acts that hinder the clarification of the truth. For the latter he was sentenced to 3 years in prison by the court of Elbasan, after being involved in 2012 in a criminal event, where Almir Cani was killed.
The owner of the disco “Tekila” in Elbasan was executed with two bullets in the head on the evening of February 23, 2012. The two brothers Florian and Olsi Lamçja called him by phone, taking him out of the apartment, from where they then killed him with two bullets. The perpetrators managed to hide a lot of evidence at the scene, including the cartridges, as well as the victim’s cell phone.

Florian Lamçja

At the end of the trial, Florian Lamçja was sentenced to 3 years in prison as the person who had hidden the evidence at the scene, while Olsi Lamçja was sentenced to 22 years in prison on charges of premeditated murder. The whole conflict that led to the murder happened for a sum of 300 thousand old lek.