Ne 20 vite Elbasani reduktohet ne 92 mije banore me pak. Sipas INSTAT ne vitin 2020 Elbasani numeron 270 774 banore nga 360 mije qe ka pasur ne vitin 2000.

Sipas eksperteve shkak jane emigracioni dhe migracioni si brenda dhe jashte vendit. Mjaft banore te qarkut te Elbasanit kane migruar ne qytete te tjera si ne Tirane dhe Durres. Ndersa te shumte jane ata qe jane larguar jashte vendit si ne Itali, Greqi, Gjermani, France, Angli SHBA dhe vende te tjera te Evropes dhe botes.

Gjithashtu rol mjaft te rendesishem ka luajtur edhe planifikimi familjar.

Durresi dhe Tirana njohin rritje. Ne Tirane numerohen aktualisht mbi 950 mije banore.

Ne vitin 2020 Shqiperia numeron 2.84 milion banore.

In 20 years Elbasan is reduced to 92 thousand inhabitants less. According to INSTAT in 2020 Elbasan has 270 774 inhabitants out of 360 thousand that it had in 2000.

According to experts, the cause is emigration and migration both inside and outside the country. Many residents of the district of Elbasan have migrated to other cities such as Tirana and Durres. While many are those who have left the country such as Italy, Greece, Germany, France, England, USA and other countries in Europe and the world.

Family planning has also played a very important role.

Durres and Tirana are growing. There are currently over 950 thousand inhabitants in Tirana.

In 2020, Albania has 2.84 million inhabitants.