Është mbyllur procesi i numërimit të votave edhe në qarkun e Elbasanit, ndërkohë që derimë tani paraprakisht konfigurimi është 8 mandate për PS, 6 për PD dhe asnjë për LSI dhe partitë më të vogla.

Qarku duket se do të shkojë drejt rinumërimit në KQZ, pasi i pari në listën e kandidatëve të PS, Taulant Balla, tha se sipas kalkulimeve të tyre, PS e ka siguruar edhe mandatin e 9, ndërkohë që burimet bëjnë me dije se diferenca që balanca e mandateve të ndryshojë është shumë e vogël, vetëm një votë.

“Na rezulton që e kemi kaluar votat e nevojshme për mandati e 9, kemi diferencë ne 28 mijë vota me PD që na siguron edhe mandatin e 9, por fleta e votimit është e komplikuar”, tha Balla, duke lënë kështu të hapur mundësinë e ndonjë ankimimi.

Mbetet për t’u parë ecuria e procesit, dhe certifikimi i mëtejshëm i rezultatit nga KQZ.

The counting process has been closed in the district of Elbasan, while so far in advance the configuration is 8 seats for the SP, 6 for the DP and none for the SMI and smaller parties.

The region seems to be moving towards the recount in the CEC, as the first in the list of SP candidates, Taulant Balla, said that according to their calculations, the SP has secured the 9th mandate, while sources suggest that the difference that the balance of change mandates is very small, only one vote.

“It turns out that we have passed the necessary votes for the 9th mandate, we have a difference of 28 thousand votes with the DP, which provides us with the 9th mandate, but the ballot paper is complicated”, said Balla, thus leaving open the possibility of any complaint.

The progress of the process remains to be seen, and the further certification of the result by the CEC.