Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka marrë në shqyrtim dosjen penale kundër Ardjan Çapjas, Florenc Çapja dhe 4 anëtarëve të tjerë që morën pjesë në ekzekutimin e Gentian dhe Nezir Beqiri.

Burime bëjnë me dije se prokurori i Elbasanit, Ritvan Sukaj, që hetoi këtë vrasje të dyfishtë prej vitit 2019 e deri më sot, ka shpallur moskopetencën duke vendosur që aktet hetimore kundër këtij grupi kriminal, t’i kalojnë për hetime të mëtejshme Prokurorisë së Posaçme. Argumenti qe i ka kaluar SPAK për grup të strukturuar kriminal dhe dhënia e urdhëravre për ekzekutimin e personave.

Ja njoftimi i Prokurorisë Elbasan:
Ju konfirmoj që procedimi penal nr.1121 viti 2012, në ngarkim të Ardian Çapja, Florenc Çapja, etj. ka kaluar për kompetencë hetimi në SPAK.

 

The Special Prosecution against Corruption and Organized Crime has reviewed the criminal file against Ardjan Çapjas, Florenc Çapja and 4 other members who participated in the execution of Gentian and Nezir Beqiri.

Sources suggest that the prosecutor of Elbasan, Ritvan Sukaj, who investigated this double murder from 2019 until today, has declared incompetence by deciding that the investigative acts against this criminal group be passed to the Special Prosecution for further investigation. . The argument passed by the SPAK for a structured criminal group and the issuance of warrants for the execution of persons.

Here is the announcement of the Elbasan Prosecutor’s Office:
I confirm that the criminal proceeding no. 1121 in 2012, against Ardian Çapja, Florenc Çapja, etc. has been transferred to the SPAK for investigative competence.