Ka përfunduar në Elbasan procesi i numërimit të votave të kandidatëve për deputetë dhe kryetar bashkie.

Në përfundimin të këtij procesi janë kualifikuar për në fazën tjetër 20 emra.

Numri i anëtareve me të drejtë vote ishte 2302, ndërsa morën pjesë 1521 anëtarë ose 66 %.

Anëtarësia e PD në Elbasan ka votuar në bllok të gjithë listën e kandidatëve të propozuar duke mos kontestuar asnjë emër.

Në përfundim të dhënat e votimit janë si më poshtë:

Anila Bishqemi

Anita Duhanxhiu

Aurel Bylykbashi

Besa Zhupa

Durim Çekrezi

Edmond Biçoku

Eliona Gremi

Elior Vila

Elsa Gega

Endri Hasa

Etleva Haxhihyseni

Lorenc Hastopalli

Luçiano Boçi

Mimoza Haseiku

Qani Xhafa

Shefqet Deliallisi

Sonila Daiu

Taulant Zeneli

Zamir Muzhaqi

Zheni Gjergji

The process of counting the votes of the candidates for deputies and mayor has ended in Elbasan.

At the end of this process, 20 names have qualified for the next phase.

The number of eligible members was 2302, while 1521 members or 66% participated.

The membership of the Democratic Party in Elbasan has voted in bloc the entire list of proposed candidates without contesting any name.

In conclusion, the voting data are as follows: