Kryeministri Edi Rama ka publikuar fotografinë me Presidentin Meta në mbledhjen Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian ku duket se përplasjet mes tyre janë sheshuar. Imazhin e shoqëroi me mbishkrimin “Lùftë bërrylash” pasi kanë shmangur takimin e duarve prej situatës së koronavirusit.

Ndërkohë në sfond shihet dhe kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi, i cili duket po ashtu i lumtur nga ky takim që ndodh pas shumë kohësh. Kjo fotografi nga ana e Ramës u publikua menjëherë pasi Meta doli i buzëqeshur para gazetarëve ku nuk mungoi pyetja nëse i kishte lënë pas akuzat për kryeministrin.

“Ishim për çështjet e integrimit dhe ju e dini që për këtë çështje unë kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë i disponueshëm për t’iu përgjigjur çdo ftese si e sotmja dhe angazhimi, kam bërë çdo gjë që Shqipëria të të mos e humbasi kohën që ka shpërdoruar në këto dy dekada.

Para 20 viteve ishim në një korsi me Kroacinë dhe shumë përpara Malit të Zi dhe Serbisë. Sot jemi në një situatë jo shumë pozitive dhe mjaft qytetarë kanë humbur besimin te serioziteti i realizimit të standardeve dhe na duhet të rifitojmë një shpejtësi të re dhe të rikthejmë shpresën”, tha Meta.

Prime Minister Edi Rama has published the photo with President Meta at the meeting of the National Council of European Integration where it seems that the clashes between them have been settled. He accompanied the image with the inscription “Lùftë bërrylash” after avoiding the meeting of hands from the situation of coronavirus.

Meanwhile, in the background is the Speaker of the Assembly Gramoz Ruçi, who also seems happy with this meeting that takes place after a long time. This photo by Rama was published immediately after Meta came out smiling in front of the journalists, where the question was not missing if he had left behind the accusations against the Prime Minister.

“We were on the issues of integration and you know that for this issue I have been, am and will always be available to respond to any invitation such as today and commitment, I have done everything so that Albania does not lose the time he has wasted in these two decades.

Twenty years ago we were on a lane with Croatia and far ahead of Montenegro and Serbia. Today we are in a not very positive situation and many citizens have lost faith in the seriousness of the realization of standards and we need to regain a new speed and restore hope “, said Meta.