BDI-ja e Ali Ahmetit me 11.57%, të paktën 15 deputetë ndërsa koalicioni aleanca për Shqiptarët me Alternativën 8.79% ose ndryshe 12 mandate parlamentare

Meta: Urime partive shqiptare, tani të bashkojmë përpjekjet për të ecur bashkë për çeljen e negociatave

Në Maqedoninë e Veriut, Lidhja Social Demokrate e ish kryeministrit Zoran Zaev është shpallur fituese e zgjedhjeve të Përgjithshme Parlamentare.

Sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Zgjedhor, pasi përpunuar të dhënat e rreth 97% të vendvotimeve, LSDM, ka siguruar 46 mandate kurse rivali opozitar VRMO-DPMNE i Hristijan Mickovskit 44 vende në parlamentin me 120 deputetë.

BDI-ja e Ali Ahmetit 11.57%, të paktën 15 deputetë ndërsa koalicioni aleanca për Shqiptarët me Alternativën 8.79% ose ndryshe 12 mandate parlamentare, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare do përfaqësohet nga vetëm një deputet.

Me këto shifra duket se faktori shqiptar ka siguruar si kurrë më parë 29 mandate parlamentare.

Në bazë të këtyre rezultateve Zoran Zaev (LSDM) ka fituar të drejtën për të formuar qeverinë e e për të cilën ka dy alternative, ose në bashkëqeverisje me BDI dhe koalicionin tjetër shqiptar ‘Aleanca dhe Alternativa’, ose me njërën prej të dyjave dhe me tre parti të tjera që kanë fituar nga 1.3 deri 4%.

Lideri i LSDM-së Zoran Zaev në disa raste është shprehur se nuk do të bëjë koalicion qeveritar me ‘Bashkimin Demokratik për Integrim’ apo ndryshe BDI-në e Ali Ahmetit, e cila ka projektuar për kryeministër edhe një emër të përveçëm, atë të Naser Ziberi-t, teksa zyrtarët e kësaj të fundit kanë theksuar më tepër se një herë preferencën për ta vazhduar koalicionin qeverisës me social-demokratët maqedonas.

Ali Ahmeti’s DUI with 11.57%, at least 15 deputies, while the coalition alliance for Albanians with Alternative 8.79% or 12 parliamentary seats

Meta: Congratulations to the Albanian parties, now let’s join the efforts to walk together for the opening of negotiations

In northern Macedonia, the Social Democratic League of former Prime Minister Zoran Zaev has been declared the winner of the General Parliamentary elections.

According to the official data of the Election Commission, after processing the data of about 97% of the polling stations, SDSM has secured 46 seats, while the opposition rival VRMO-DPMNE of Hristijan Mickovski has 44 seats in the parliament with 120 deputies.

Ali Ahmeti’s DUI 11.57%, at least 15 deputies, while the coalition alliance for Albanians with Alternative 8.79% or 12 parliamentary seats, while the Albanian Democratic Party will be represented by only one deputy.

With these figures, it seems that the Albanian factor has secured 29 parliamentary seats as never before.

Based on these results, Zoran Zaev (SDSM) has won the right to form a government for which there are two alternatives, either in co-government with DUI and the other Albanian coalition ‘Alliance and Alternative’, or with one of both and three other parties that have won from 1.3 to 4%.

SDSM leader Zoran Zaev on several occasions has stated that he will not form a governing coalition with the ‘Democratic Union for Integration’ or otherwise Ali Ahmeti’s DUI, which has designed a separate name for prime minister, that of Naser Ziberi, while the officials of the latter have more than once emphasized the preference to continue the ruling coalition with the Macedonian Social Democrats.