Ka përfunduar numërimi i votave për kandidatët për kryetar partie të PD në Elbasan.

Nga përfundimi i procesit të numërimit ka rezultuar se Lulzim Basha ka grumbulluar 965 vota, Agron Shehaj 202 vota, Edit Harxhi 22 vota dhe Fatbardh Kadilli 25 vota.

Siç shihet kryetari aktual Lulzim Basha, ka grumbulluar më shumë vota se sa tre kandidatët e tjerë. Ai kryeson me rreth 80% të votave. Ndërsa tre kandiatët e tjerë, të marrë së bashku, kanë siguruar rreth 20%.

Por surprizë ka qenë rezultati për Agron Shehajn i cili ka mundur të grumbullojë 202 vota në Elbasan.

Sipas të dhënave, Shehaj renditet i dyti pothuaj në të gjitha bashkitë e tjera të vendit, madje në disa prej tyre ka dalë i pari.

Por nga informacionet e grumbulluara, Lulzim Basha konfirmohet kryetar i PD-së.

The counting of votes for the candidates for DP party chairman in Elbasan has been completed.

From the completion of the counting process, it resulted that Lulzim Basha collected 965 votes, Agron Shehaj 202 votes, Edit Harxhi 22 votes and Fatbardh Kadilli 25 votes.

As the current mayor Lulzim Basha can be seen, he has collected more votes than the other three candidates. He leads with about 80% of the vote. While the other three candidates, taken together, have secured about 20%.

But the surprise was the result for Agron Shehaj who was able to collect 202 votes in Elbasan.

According to the data, Shehaj is ranked second in almost all other municipalities in the country, and in some of them it even came out first.

But from the information gathered, Lulzim Basha is confirmed as chairman of the Democratic Party.