Kreu i qeverisë Edi Rama e konsideroi të arsyeshme kërkesën e opozitës për të shtyrë afatin e kartave të identitetin përtej 25 Prillit në mënyrë që të mos ndikojë në procesin zgjedhor. Teksa u pyet nga gazetarët në përfundim të mbledhjes me shtabin elektoral të PS Rama u shpreh se kjo është një kërkesë që bën sens dhe do shqyrtohet në vazhdim.

“Nuk e kam dëgjuar propozimin por kur bëhet fjala për zgjedhjet, ato janë të përbashkëta, rregullat e lojës janë bërë bashkarisht dhe çdo propozim i arsyeshëm është i mirëseardhur. Bën sens dhe do trajtohet me seriozitetin e duhur që palët të ndihen të barabarta”, tha Rama

Rama u shpreh se nuk përjashtohet mundësia e kandidimit në listat e PS të personave që vijnë nga parti të tjera, por shtoi se kjo do të mbetet në tagrin e drejtuesve politikë në qarqe. ” Drejtuesi e qarqeve po bëjnë vlerësimet dhe do të përfshijnë në listat e tyre edhe prurje të reja”, tha Rama.

The head of the government, Edi Rama, considered reasonable the request of the opposition to extend the term of the identity cards beyond April 25 in order not to affect the electoral process. When asked by journalists at the end of the meeting with the electoral headquarters of SP, Rama said that this is a request that makes sense and will be considered in the future.

“I have not heard the proposal but when it comes to the elections, they are common, the rules of the game have been made jointly and any reasonable proposal is welcome. It makes sense and will be treated with due seriousness so that the parties feel equal “, said Rama.

Rama said that the possibility of candidacy in the SP lists of persons coming from other parties is not excluded, but added that this will remain in the ranks of political leaders in the regions. “The head of the regions is making assessments and will include new feeds in their lists,” Rama said.