Valdrin Pjetri shfaqet serish në fushatë elektorale, 2 vjet pas zgjedhjeve vendore, ku ai fitoi drejtimin e Bashkisë së Shkodrës në një garë pa kandidatë, por nuk u ul dot në karrigen e të parit të kryeqendrës së veriut.

Pas Shkodrës, Pjetri është caktuar në këto zgjedhje si drejtues teknik i shtabit elektoral të qarkut Elbasan.

Partia socialiste Bashkia Peqin, në faqen e saj në FB, ka publikuar një takim organizativ të strukturave të PS, që në këto zgjedhje kërkon një mandate të tretë qeverisës.

Problemet me drejtësinë italiane që e penalizuan të përzgjedhurin e socialistëve në Shkodër në 2019, duket se nuk janë më problem në këtë pozicion të tij të ri në strukturat socialiste.

Zbulimi i fshehjes së një hetimi dhe dënimi në 2003 në Itali për trafik droge, pas denoncimit të bërë nga selia blu pak javë pas fitores së tij në zgjedhjet vendore, nxiti prokurorinë të nisë hetimin për falsifikim të dokumenteve.

Në shkelje të ligjit të dekriminalizimit, Valdrin Pjetri nuk i kishte deklaruar këto fakte në KQZ para kandidimit.

Pas publikimit, vetë Pjetri e cilësoi ngjarjen e ndodhur në Itali një ngjarje banale, së cilës nuk i kishte kushtuar kurrë rëndësi dhe që kishte ndodhur kur ai kishte qenë vetëm 20 vjeç.

Në dhjetor të vitit të shkuar, Gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e prokurorisë për pushimin e hetimeve ndaj Valdrin Pjetrit.

Pas disa muajsh hetime Prokuroria vendosi të dërgojë për pushim çështjen në Gjykatë, me argumentin se vendimi i gjykatës italiane e ndalonte Valdrin Pjetrin ta deklaronte atë.

Valdrin Pjetri appears again in the electoral campaign, 2 years after the local elections, where he won the leadership of the Municipality of Shkodra in a race without candidates, but could not sit in the chair of the mayor of the northern capital.

After Shkodra, Pjetri has been appointed in these elections as the technical director of the electoral headquarters of the Elbasan district.

The socialist party Bashkia Peqin, on its FB page, has published an organizational meeting of the SP structures, which in these elections requires a third governing mandate.

The problems with the Italian justice that penalized the elected Socialist in Shkodra in 2019, seem to be no longer a problem in his new position in the socialist structures.

The revelation of the concealment of a 2003 investigation and conviction in Italy for drug trafficking, following the denunciation made by the blue headquarters a few weeks after his victory in the local elections, prompted the prosecution to launch an investigation into document forgery.

In violation of the decriminalization law, Valdrin Pjetri had not stated these facts to the CEC before his candidacy.

Following the publication, Peter himself described what happened in Italy as a banal event that he had never paid attention to and that happened when he was only 20 years old.

In December last year, the Tirana Court accepted the request of the prosecution to terminate the investigation against Valdrin Pjetri.

After several months of investigation, the Prosecution decided to send the case to the Court for leave, arguing that the decision of the Italian court prevented Valdrin Peter from declaring it.