Një ngjarje e rëndë ndodhi vitin e kaluar më 11 dhjetor në Kosovë, ku shtetasi Trimor Lalinovci i mor jetën shkut të tij 33-vjeçar Shkodran Bytyçi dhe më pas i dogji trupin. I ndjeri ishte baba i dy fëmijëve dhe shkak për ngjarjen tragjike mendohet të jetë bërë një borxh mes tyre. Më pas marrëdhëniet mes shokëve janë prishur dhe i riu ka ndërmarrë aktin ekstrem. Ndërkohë ditën e sotme Gjykata Themelore e Ferizajt ka dhënë masën e dënimit të përjetshëm për Lalinovcin.

Vendimi i gjykatës:

Gjykata ka ardh në përfundim se shqiptimi i dënimit me burgim të përjetshëm ndaj të akuzuarit është në përputhje me shkallën e përgjegjësisë penale ndaj të akuzuarit dhe përgjegjësinë Penale.Gjykata është e indur se dënimi i shqiptuar do ta arrijë qëllimin e dënimit për parandalimit e të akuzuarit për kryerjen e veprave penale. Kundër këtij aktykimi palët kanë të drejtë për ankesë.

A serious event took place last year on December 11 in Kosovo, where the citizen Trimor Lalinovci took the life of his 33-year-old son Shkodran Bytyçi and then burned his body. The deceased was the father of two children and the cause for the tragic event is thought to have become a debt between them. Then the relations between the friends broke down and the young man undertook the extreme act. Meanwhile, today the Basic Court of Ferizaj has given the measure of life sentence for Lalinovci.

Court decision:

The Court has concluded that the imposition of a life sentence on the accused is in accordance with the degree of criminal responsibility against the accused and Criminal liability. for committing criminal offenses. The parties have the right to appeal against this judgment.