Një fenomen i pazakontë ka ndodhur sot, ku është parë me sy të lirë një “autokolonë” dritash që lëviznin njëkohësisht me shpejtësi dhe distancë të njëjtë nga njëri-tjetri.

Qytetarët e Elbasanit, Korçës, Beratit dhe disa qyteteve të tjera të Shqipërisë mbrëmjen e djeshme ishin më sytë nga qielli, për shkak të disa objekteve fluturuese që lëviznin me shpejtësi të lartë dhe pa prodhuar as zhurmën më të vogël. Pas disa minutave objektet u zhdukën papritur.

Por çfarë ishin?

Gjithçka bën fjalë për “trenin” e satelitëve Starlink të lëshuar nga kompania e Elon Musk, “SpaceX”. Satelitët lëshohen në orbitë në mënyrë që të sigurojnë internet edhe në zonat më të izoluara rreth e qark botës.

Starlink që duken në qiell si yje të vegjël që fluturojnë u panë edhe në Greqi dhe vende të tjera, ndërsa mbajnë të gjithë një vijë të drejtë, si një tren.

Projekti që synon të krijojë një konstelacion satelitësh, ka për qëllim të përfundojë në 2027 dhe të mbulojë Tokën me një internet të shpejtësisë së lartë dhe akses të thjeshtëzuar.

An unusual phenomenon occurred today, where a “convoy” of lights moving simultaneously at the same speed and distance from each other was seen with the naked eye.

The citizens of Elbasan, Korça, Berat and some other cities of Albania last night were watching from the sky, due to some flying objects that moved at high speed and without producing even the slightest noise. After a few minutes the objects suddenly disappeared.

But what were they?

It’s all about the Starlink satellite train released by Elon Musk’s company, SpaceX. Satellites are launched into orbit in order to provide internet even in the most isolated areas around the world.

Starlink that look at the sky like little flying stars were also seen in Greece and other countries, while all holding a straight line, like a train.

The project, which aims to create a constellation of satellites, aims to be completed in 2027 and cover the Earth with a high-speed internet and simplified access.