Të gjithëve na kujtohet historia e Elio Rexhmatit, vogëlushit 9-vjeçar i cili kishte nevojë për transplant të palcës kurrizore në Gjermani.

Dhuruesi ishte vëllai i tij i vogël 5-vjeçar, Laerti i cili do të mundësonte që i vëllai të mund të vazhdonte të jetonte.

Lajmi i madh për Elion na gëzoi të gjithëve, pasi Elvis Naçi, i cili kishte marrë përsipër mbledhjen e plot 224 mijë eurove, falë kontributit të shqiptarëve, bëri me dije se ndërhyrja e vogëlushit u krye me sukses dhe se ai do të bënte një jetë normale si bashkëmoshatarët e tij.

Ditën e sotme Naçi ka bërë me dije se Elio është rikthyer në Shqipëri shëndoshë e mirë, fitimtar. Ai falënderon të gjithë bamirësit dhe shton se “Kush shpëton një jetë sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin…”

We all remember the story of Elio Rexhmati, a 9-year-old boy who needed a spinal cord transplant in Germany.

The donor was his 5-year-old younger brother, Laerti who would enable the brother to be able to continue living.

The big news for Elion delighted us all, as Elvis Naçi, who had taken over the collection of 224 thousand euros, thanks to the contribution of the Albanians, announced that the intervention of the little one was successful and that he would make a living. normal like his peers.

Today Naçi has announced that Elio has returned to Albania in good health, victorious. He thanks all the charities and adds that “Who saves a life as if he has saved all humanity …”