Luhatje të vazhdueshme të energjisë elektrike në Elbasan.
Gjatë ditës së sotme, energjia është ndërprerë disa herë duke shkaktuar probleme tek familjarët dhe institucionet.

Sipas njoftimeve të bëra në redaksinë tonë, disa qytetarë janë ankuar se luhatjet e energjisë kanë djegur elektroshtëpiaket. Ndërkohë edhe nga bizneset raportohen dëme të shkaktuara nga kjo avari.

I papërgjegjshëm duket fakti se qytetarët nuk janë njoftuar për këto ndërprerje. Madje as institucionet që të gjithë veprimtarinë e tyre e kanë të bazuar në sistemin kompiuterik.

Kur bëhet fjalë për respektimin e kontratave, OSSHE të ndëshkon rëndë, madje edhe me burg.

 

Continuous fluctuations of electricity in Elbasan.

During the day, the power has been cut off several times causing problems to family members and institutions.

According to the announcements made in our editorial office, some citizens have complained that energy fluctuations have burned appliances. Meanwhile, businesses also report damage caused by this breakdown.

The fact that the citizens were not notified about these interruptions seems irresponsible. Not even the institutions that have all their activity based on the computer system.

When it comes to respecting contracts, OSSHE punishes you severely, even with imprisonment.