Kryeministri britanik, Boris Jonhson, konfirmoi se dyqanet, palestrat dhe parukeritë në Angli do të rihapen nga 12 Prill ndërsa pub-et dhe restorantet do të lejohen të shërbejnë klientëve jashtë, por pa asnjë kufizim tjetër. Qëndrimet gjatë natës në Angli do të lejohen. Pjesa më e madhe e mjediseve dhe atraksioneve në natyrë si kopshtet zoologjike dhe parqet gjithashtu mund të rihapen.

Gjatë konferencës së tij, kryeministri është shprehur se do të shkojë vetë në pub, do të bëjë kujdes dhe atje do të kthejë një birrë. Këto masa janë kritikuar nga shumë ekspertë, por duket se Jonhson është i vendosur. Ndër të tjera ai ka folur edhe për pasaportën e vaksinimit. Sipas tij kjo pasaportë tashmë mund të përdoret.

The British Prime Minister, Boris Jonhson, confirmed that shops, gyms and hairdressers in England will reopen from 12 April while pubs and restaurants will be allowed to serve customers abroad, but without any other restrictions. Overnight stays in England will be allowed. Most outdoor environments and attractions like zoos and parks can also be reopened.

During his conference, the Prime Minister said that he would go to the pub himself, take care and return a beer there. These measures have been criticized by many experts, but it seems that Jonhson is determined. Among other things, he talked about the vaccination passport. According to him, this passport can already be used.