Media lokale britanike “StokeSentinel” raporton se 41-vjeçari shqiptar u kap nga policia para një shtëpie që kultivohej kanabis duke pastruar gjethet e lëndës narkotike që kishin rënë në asfalt pasi ishte larguar një pjesë e saj.

Policët mbërritën në adresën ku ndodhej shtëpia, në të cilën kultivohej kanabis pas një njoftimi me telefon nga banorët e zonës.

Kur shkuan policët, Pepa ishte me një feshë me korrent në dorë duke pastruar asfaltin prej gjetheve të kanabisit, i cili ishte larguar nga shtëpia disa minuta më parë.

Pas kontrollit të kryer, policia gjeti në shtëpi edhe 178 bimë të tjera kanabisi, si edhe mjaft vazo të tjera bosh. Këto të fundit ishin prerë dhe larguar, ndoshta pas përfundimit të ciklit të rritjes.

Pas arrestimit, Pepa i tha policisë se i kishte 27 mijë paund borxh një grupi kriminal shqiptarësh, të cilët më pas e kishin detyruar që të punonte në “shtëpitë e barit” për të shlyer detyrimin.

Ai tha se kishte udhëtuar në ishull me kamion dhe më pas ishte vënë në kontakt me grupin kriminal të shqiptarëve, të cilët i kishin thënë se duhej të punonte në shtëpinë në fjalë deri sa të shlyhej borxhi.

The local British media “StokeSentinel” reports that the 41-year-old Albanian was caught by the police in front of a house where cannabis was cultivated, cleaning the leaves of the narcotics that had fallen on the asphalt after a part of it was removed.

Police arrived at the address where the house where cannabis was grown was located after a phone call from area residents.

When the cops left, Pepa was with a vacuum cleaner in his hand cleaning the asphalt from the cannabis leaves, which had left the house a few minutes earlier.

After the search, police found 178 other cannabis plants in the house, as well as several other empty vases. The latter were cut and removed, probably after the end of the growth cycle.

After his arrest, Pepa told police he owed 27 27,000 to a criminal group of Albanians, who later forced him to work in “bar houses” to pay off his debt.

He said he had traveled to the island by truck and then got in touch with the Albanian criminal group, who had told him he had to work at the house in question until the debt was repaid.