Një i ri nga Kosova ka përfunduar në spital, pasi është dhunuar nga policia, e cila pretendon se e ka dhunuar gjakovarin, vetëm se ka hyrë me të kuqe dhe nuk iu bind urdhërit të ndalimit. Gjithashtu i lënduar ka mbetur edhe një efektiv policie, i cili ka marrë dëmtime gjatë momentit të arrestimit. Sipas policisë, i riu vetëm është dëmtuar në fytyrë, por Gazeta Sinjali ka konfirmuar se ai ka thyer të paktën tre brinjë.

Në pyetjen e Sinjalit se a është e vërtetë se qytetari ka pasur vetëm gërvishtje në fytyrë, përgjigjja ishte se është e pavërtetë dhe se lëndimet trupore që qytetari ka pësuar nga policët, janë shumëfish më të mëdha.

Autoritetet deklarojnë:

Mund të konfirmoj që hetuesit tanë janë të informuar për rastin dhe janë në vendin e ngjarjes dhe janë duke marrë veprime hetimore, konform autorizimeve ligjore të Inspektoratit Policor. Hetuesit janë ende atje, në Gjakovë.

A young man from Kosovo ended up in hospital, after being raped by the police, who claim that he raped Gjakova, only entered in red and did not obey the detention order. Also injured was a police officer, who received injuries during the moment of arrest. According to the police, the young man was only injured in the face, but Gazeta Sinjali has confirmed that he has broken at least three ribs.

To the question of the Signal whether it is true that the citizen had only scratches on the face, the answer was that it is untrue and that the bodily injuries that the citizen has suffered from the police, are many times greater.

Authorities state:

I can confirm that our investigators are informed about the case and are at the scene and are taking investigative actions, in accordance with the legal authorizations of the Police Inspectorate. Investigators are still there, in Gjakova.