Ky ishte reagimi diplomatik francez pas një sulmi verbal të presidentit Erdogan ndaj presidentit francez, që e akuzoi Macron për armiqësi ndaj islamit dhe se duhet të kontrollojë gjendjen mendore.

Deklaratat e ashpra të presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan i kanë rritur tensionet mes Turqisë dhe Francës. Si pasojë Franca tërhoqi ambasadorin e saj nga Turqia. Presidenti Macron e argumentoi këtë hap me sulmet e presidentit turk. Deklaratat e tij janë të “papranueshme”, u shpreh presidenca franceze për agjencinë AFP. Ambasadori u tërhoq për këshillime me presidentin. Me këtë synohet të dërgohet “një sinjal i fortë” drejt Ankarasë, u tha.” Humbja e masës dhe pagdhendshmëria nuk janë metoda”, theksohet nga presidenca franceze. Erdogan duhet të ndryshojë kursin e tij politik, sepse “ai është në çdo kuptim i rrezikshëm”.

Fyerjet personale të Erdoganit

Të shtunën (24.10) në një kongres të partisë së tij, AKP në Kayseri në Anadollinë Qendrore, Erdogan bëri fjalë për “shenja shqetësuese të rritjes së armiqësisë kundër islamit në Europë”. Si shembull ai ndër të tjera mori edhe presidentin Macron, që pas vrasjes së mësuesit Samuel Paty para një javë i shpalli luftë islamizmit radikal në Francë. Paty u vra nga një nxënës me rrënjë ruso-çeçene, pasi kishte treguar në orën e mësimit për të ilustruar temën e lirisë së mendimit karikaturat e profetit Mohamed.

Macron kishte thënë në ceremoninë e përshpirtshme për mësuesin të mërkurën, se “ne nuk do të heqim dorë nga karikaturat dhe skicat”. Pas sulmit vdekjeprurës kundër mësuesit, autoritetet franceze kanë ndërmarrë disa aksione kundër shoqatave të dyshuara se i përkasin spektrit islamist apo janë të afërta me të. Atentatori vetë u qëllua pak pas vrasjes së mësuesit.

Erdogan nuk e la tek këto akuza, por vazhdoi me tone personale. “Çfarë problemi ka ky person me emrin Macron me islamin dhe myslimanët”, pyeti Erdogan në kongres. Macron duhet “të kontrollojë gjendjen e tij mendore”, shtoi Erdogan. Homologu i tij nuk e kupton lirinë e fesë.

Marrëdhënie të vështira Francë-Turqi

Marrëdhëniet mes Francës dhe Turqisë janë ftohur edhe për shkak të temave të tjera: Macron e akuzon presidentin Erdogan për përzierje masive në konfliktin mes Azerbajxhanit dhe Armenisë në rajonin e Nagorni-Karabakut, që ka disa javë që ka shpërthyer. Sipas Macron, Ankaraja zhvendos luftëtarë xhihadistë nga Siria për të mbështetur Azerbajxhanin.

Edhe në konfliktin për kërkimet për gaz në Detin Mesdhe, Macron ka dërguar paralajmërime ndaj Erdoganit. Franca përforcoi mbështetjen për Greqinë dhe Qipron duke ofruar edhe prezencën e saj ushtarakë në rajonin detar./DW

This was the French diplomatic reaction after a verbal attack by President Erdogan on the French president, who accused Macron of hostility to Islam and that he should control his mental state.

The harsh statements of Turkish President Recep Tayyip Erdogan have increased tensions between Turkey and France. As a result, France withdrew its ambassador from Turkey. President Macron argued this step with the Turkish president’s attacks. His statements are “unacceptable,” the French presidency told AFP. The ambassador withdrew for consultations with the president. “This is intended to send a ‘strong signal’ to Ankara,” he said. “Loss of mass and insolvency are not methods,” said the French presidency. Erdogan must change his political course, because “he is dangerous in every sense.”

Erdogan’s personal insults

On Saturday (24.10) at a congress of his party, AKP in Kayseri in Central Anatolia, Erdogan spoke of “worrying signs of growing hostility against Islam in Europe.” As an example he took, among others, President Macron, who after the assassination of teacher Samuel Paty a week ago declared war on radical Islam in France. Paty was killed by a student of Russian-Chechen descent after he had shown caricatures of the Prophet Mohammed in class to illustrate the theme of freedom of thought.

“We will not give up on cartoons and sketches,” Macron said at the teacher’s ceremony on Wednesday. Following the deadly attack on the teacher, the French authorities have taken several actions against associations suspected of belonging to or close to the Islamist spectrum. The assassin himself was shot shortly after the teacher was killed.

Erdogan did not leave it to these accusations, but continued with personal tones. “What problem does this person named Macron have with Islam and Muslims?” Erdogan asked at the congress. Macron must “control his mental state,” Erdogan added. His counterpart does not understand the freedom of religion.

Difficult France-Turkey relations

Relations between France and Turkey have also cooled due to other topics: Macron accuses President Erdogan of massive interference in the conflict between Azerbaijan and Armenia in the Nagorno-Karabakh region, which has erupted for several weeks. According to Macron, Ankara is relocating jihadist fighters from Syria to support Azerbaijan.

Even in the conflict over gas exploration in the Mediterranean, Macron has sent warnings to Erdogan. France reinforces support for Greece and Cyprus by offering its military presence in the naval region./DW