Ersa Shylla është një 14-vjeçare nga një fshat i Gramshi që po i mrekullon të gjithë me pikturat e saj. Ajo është nxënëse e klasës së 8-të të shkollës “Xhezar Meci”, Poroçan, Gramsh.

Ersa ka spikatur me talentin e saj. Edhe pse ende nxënëse në shkollën 9-vjeçare në një fshat të largët të Gramshit, tashmë pikturat e saj po ngjallin interes dhe admirim, jo vetëm nga qytetarë, por edhe nga profesionistët e fushës.

Ersa duket se është një talent i lindur. Dhe frymëzimin e gjen aty ku është në bukuritë natyrore të Gramshit, tek njerëzit që e rrethojnë.

Aq e famshme po bëhet vogëlushja sa të gjithë në Gramsh po shkruajnë për atë. Faqja e njohur në Gramsh “Gramshi tek ju” dhe faqe të tjera në rrjetet sociale po evidentojnë punën e saj dhe po ftojnë qytetarët që ta mbështesin.
Dhe gramshiotët kanë një cilësi e vyer. Ata janë solidarë të pashoq për njëri-tjetrin.

Ersa është duke marrë pjesë në një konkurs që po organizon Ministria e Arsimit dhe vetë ministrja Evis Kushi e ka përfshirë në albumin që ka publikuar disa nga punimet e saj.

Ja se çfarë shkruan një nga intelektualët e njohur të Gramshit për Arsa Shtyllën:

ERSA ASTRIT SHTYLLA !
NJË TALENTE NË SHPËRTHIM.
Teksa vezhgoja në facebook disa piktura të një nxënësje nga Poroçani i Gramshit krahasimisht më erdhi në memorje piktori i famshëm boteror PIKASO !
Një burrë tek shihte pikturat e tij i thotë se nuk ja paske haberin fare pikturës. Pikaso e vështroi dhe pa hezitim vizatoi në tokë një kokërr gruri.
Aq e vërtetë dukej ajo kokërr saqë një pulë u afrua dhe u përpoq ta hante .
Burri që i foli pak më parë piktorit afrohet dhe i thotë : pse bëni piktura të çuditëshme , ndërsa që pikturoni kaq bukur.
Pikaso iu përgjigj me ironi: sepse unë nuk pikturoj për pulat i dashur.
Kujdes miqtë e mi! Shijoni pikturat e ERSA SHTYLLES dhe mos harroni : „ Ajo nuk pikturon për pulat „!
Suksese Ersa në konkurimin e radhës.
Nga Xhevit Dermyshi

 

Ersa Shylla is a 14-year-old from a village in Gramsh who is impressing everyone with her paintings. She is a student of the 8th grade of the school “Xhezar Meci”, Poroçan, Gramsh.

Ersa has stood out with her talent. Although still a student at the 9-year school in a remote village of Gramsh, her paintings are already arousing interest and admiration, not only from citizens, but also from professionals in the field.

Ersa seems to be an innate talent. And he finds inspiration where he is in the natural beauties of Gramsh, in the people around him.

The little girl is becoming so famous that everyone in Gramsh is writing about her. The well-known page in Gramsh “Gramshi to you” and other pages on social networks are highlighting its work and are inviting citizens to support it.
And gramshiotes have a valuable quality. They are unmatched solidarity for each other.

Ersa is participating in a competition organized by the Ministry of Education and Minister Evis Kushi has included her in the album that has published some of her works.

Here is what one of the well-known Gramsh intellectuals wrote about Arsa Shtyllën:

ERSA ASTRIT SHTYLLA!
AN TALENT IN EXPLOSION.
While looking at some pictures of a student from Poroçani i Gramshit on Facebook, the world famous painter PIKASO came to my mind.
A man looking at his paintings tells him that he had no idea about the painting. Picasso looked at him and without hesitation drew a grain of wheat on the ground.
That grain looked so real that a chicken approached and tried to eat it.
The man who spoke to the painter a while ago approaches and says: why do you make strange paintings while you are painting so beautifully.
Picasso replied ironically: because I do not paint for chickens dear.
Beware my friends! Enjoy the paintings of ERSA PILLAR and do not forget: “She does not paint for chickens”!
Ersa success in the next competition.
By Xhevit Dermyshi