BE ka autorizuar tregtimin si ushqim të larvave të verdha të njohura shkencërisht si “tenebrione mugnaio”, apo në gjuhën e përditshme si tenja mielli. Ky është aprovimi i parë i BE-së për një insekt si ushqim dhe ky vendim ka ardhur pas vlerësimit disa vlerësimeve shkencore nga EFSA. “Ushqimi i ri” (sipas përkufizimit të BE) mund të tregtohet si një insekt i tërë i tharë, si një meze e lehtë, ose si një formë mielli. Strategjia “Fermë në pirun”, thekson Brukseli, identifikon insektet si një burim alternativ proteine ​​që mund të ndihmojë në kalimin në një sistem ushqimi më të qëndrueshëm.

FAO ( Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë ) i kualifikon insektet si një burim ushqimi i shëndetshëm dhe shumë ushqyes, të pasur me yndyrna, proteina, vitamina, fibra dhe minerale. Vendimi zyrtar i Komisionit do të miratohet në javët e ardhshme. Komponentët kryesorë të larvës së miellit të verdhë janë proteinat, yndyrnat dhe fibrat (chitin).

Burimi: anotiziagiornale.it|joq.al

The EU has authorized the marketing as food of yellow larvae scientifically known as “tenebrione mugnaio”, or in everyday language as flour moth. This is the first EU approval for an insect as food and this decision has come after some scientific evaluations by EFSA. “New food” (by EU definition) can be marketed as a whole dried insect, as a snack, or as a form of flour. The “Fork Farm” strategy, Brussels points out, identifies insects as an alternative source of protein that can help transition to a more sustainable food system.

FAO (Food and Agriculture Organization) qualifies insects as a healthy and highly nutritious food source, rich in fats, proteins, vitamins, fiber and minerals. The official decision of the Commission will be adopted in the coming weeks. The main components of yellow flour larvae are proteins, fats and fibers (chitin).

Keywords

Trump, GOP, America, Canada, Great Britain, United States, Weather, Horoscope, Nasa, Google, Facebook, Internet, e-comerce ecomerce, javascript,, admin, ads sense, advertising, affiliate, analytics, api, autor, news, button, calendar, category, , chat, code, comment, comments, contact , custom, post, type, dashboard, e-commerce, editor, embed, events, feed, form, gallery, google analytics, gutenberg, ftml, image, images, jquery, link, links, login marketing, media, menu, meta, mobile, navigation, news, page, payment, gateway, performance, photo, photos, plugin, post, redirect, responsive, rss, search, security, seo, share, shortcode, sidebar, simple, slider, social, social media, , spam, statistics, tags, theme, url, user, wideo, widgetwoocommerc, youtube, yahoo, Bing, European Union, Germany, Italy, Netherland, France, Spain, Asia, Africa, China, India, Australia, Europe, Petroleum, cars, weapons, war, protests, discovery, science, technology, heaven, sun, children, father, mother, sister, brother, parents, moon, month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, winter, spring, autumn summer, seasons, economy, stock market, shop, buy, money, stadium, football, NBA. Biden