Vaccination protection influenza

Zyra e Bashkimit Evropian për luftën kundër mashtrimit financiar tha të hënën se qeveritë e vendeve të BE-së duhet të jenë të kujdesshme ndaj mashtruesve që ofrojnë vaksina false për COVID-19.

Komentet bëhen ndërkohë që Bashkimi Evropian përpiqet të fillojë imunizimin në masë tani që bllokimet po dëmtojnë rëndë ekonominë e bllokut.

Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit Financiar (OLAF) tha se ishte në dijeni të raporteve për mashtrues që po përpiqen të shesin vaksina në BE, duke përfshirë vaksina të rreme.

Zyra tha në një deklaratë se fjala është për operacione të organizuara për të mashtruar autoritetet kombëtare që kërkojnë të rritin ritmin e vaksinimit për të mbajtur të sigurt qytetarët e tyre.

BE-ja synon të vaksinojë 70% të popullsisë së saj të rritur deri në fund të verës, një objektiv i vështirë për shkak se fushata e vaksinimit është goditur nga vonesat dhe ndërprerjet e furnizimit.

Zyra tha se që nga hapja e hetimit marsin e kaluar, ajo kishte ndihmuar në identifikimin e mbi 1.000 operacioneve të dyshimta dhe sekuestrimin e mbi 14 milionë artikujve, duke përfshirë maska difektoze dhe komplete të rreme testimi./VOA

The European Union Office for the Fight against Financial Fraud said on Monday that EU governments should be wary of fraudsters providing fake vaccines for COVID-19.

The comments come as the European Union seeks to begin mass immunization now that blockades are severely damaging the bloc’s economy.

The European Office against Financial Fraud (OLAF) said it was aware of reports of fraudsters trying to sell vaccines in the EU, including fake vaccines.

The office said in a statement that it was about operations organized to deceive national authorities seeking to increase the rate of vaccination to keep their citizens safe.

The EU aims to vaccinate 70% of its adult population by the end of the summer, a difficult target because the vaccination campaign has been hit by delays and supply disruptions.

The office said that since the investigation opened last March, it had helped identify over 1,000 suspicious operations and seize over 14 million items, including defective masks and fake test kits./VOA