Presidenti Ilir Meta ka folur rreth patronazhistëve dhe publikimin e të dhënave personale të 910 votuesve në Tiranë.

Sipas Metës këto patronazhsitë kanë hyrë deri tek jeta intime votuesit. Presidenti ka shtuar se së shpejti do të bëhen publike fakte të reja që sipas tij do tronditin Europën dhe botën kur ta marrin vesh.

“I thërrisja për Gjykatën Kushtetuese. Me partnerët tanë të shqetësuar. Hajdeni. U krijuan kosto që të ndodh një formalizim i grushtit të shtetit për herë të dytë. Se hera e parë është me dosjet e Shijakut.

“Unë bëj detyrë. Po krijohen kushtet e grushtit të shtetit për herë të dytë. Përqendrohuni tek pyetjet. Do kemi çdo dy orë çdo tre orë. Vijnë fakte tronditëse nga ky akt i rëndë i paprecedentë kriminal. do tronditet Europa dhe bota kur ta marrë vesh. Do keni gjëra konkrete. Unë nuk ju zhgënjej. Shqipëria hyn në referendume. Shqiptarët Zot në shtëpinë e tyre.” tha Meta.

President Ilir Meta spoke about the patronage and the publication of personal data of 910 voters in Tirana.

According to Meta, these patronages have entered the intimate life of the voters. The President added that new facts will be made public soon, which according to him will shock Europe and the world when they find out.

“I called them to the Constitutional Court. With our concerned partners. Come on. Costs were created for a second coup to take place. That the first time is with Shijak files.

“I do my homework. The conditions of the coup are being created for the second time. Focus on the questions. We will have every two hours every three hours. Shocking facts come from this unprecedented serious criminal act. Europe and the world will be shocked when they find out. You will have concrete things. I do not disappoint you. Albania enters referendums. “God bless the Albanians in their home.” tha Meta.