Në ditët e sotme heronjt e vërtetë janë mjekët, infermierët dhe i gjithë personeli mjekësor, i cili është në ballë të situatës tragjike të krijuar nga koronavirusi i ri, COVID-19.

Në videon e bashkëngjitur lajmit do të shihni videon emocionuese se si një ndihmëse mjekësore, infermiere, shpërthen në lot pasi fqinjët e saj dolën t’a duartrokasin teksa ajo po nisej për në punë.

Tayla Porter, vajza e re 22-vjeçare, po nisej për në Spitalin Basingstoke, dhe kur doli nga shtëpia, të gjithë fqinjët e saj në Basingstoke, Hampshire, kishin dalë për rrugë për t’a duartrokitur për punën e vështirë me të cilën po përballet këto ditë.

Pas shpërndarjes së videos e cila po bën xhiron e rrjetit, ka folur babai i saj:

Tayla nuk mundej t’a besonte. Ajo mendonte se njerëzit pranë saj as nuk e dinin çfarë pune bën, por ajo e dashuron punën e saj. Kur dolëm menduam se do ishin vetëm komshinjtë tanë, por në fakt kishin dalë të gjithë, ishte shumë emocionuese…

Nowadays the real heroes are the doctors, nurses and all the medical staff who are at the forefront of the tragic situation created by the new coronavirus, COVID-19.

In the video attached to the news you will see the exciting video of a medical assistant, a nurse, burst into tears as her neighbors came out to applaud her as she was leaving for work.

Tayla Porter, the 22-year-old young girl, was heading to Basingstoke Hospital, and when she left home, all her neighbors in Basingstoke, Hampshire, had set out to applaud her for the hard work she was doing faces these days.

After sharing the video that is making the network lap, her father said:

Tayla couldn’t believe it. She thought the people around her didn’t even know what work she was doing, but she loved her work. When we came out we thought it would be just our neighbors, but in fact they all came out, it was very exciting …