Me emrin ” Klareta Shaba ” dhe me foton e kësaj vajze në facebok, 29 vjeçari Eri Mulleti akuzohet se mashtroi një emigrant shqiptar i cili jeton në Itali dhe që ju zhvaten gati 9 milionë lekë.

Shenjestra e tij ka besuar deri në fund se po fliste me një vajzë të interesuar për lidhje serioze, deri ditën kur udhëtoi drejt Tiranës për ta takuar, por e reja u zhduk pa asnjë gjurmë.

Hetimi i nisur në Pogradec dhe i deleguar për gjykim në kryeqytet , zbuloi se si shtetasi me inicialet A.A njohu virtualisht Klaretën të cilën për shkak të kufizimeve të pandemisë e pati të pamundur ta takonte për më tepër se një vit.

Dosja tregon se si Mulleti, një i ri në vështirësi ekonomike dhe i papunë hapi profil facebook me mbiemrin e gjyshes dhe emrin e një të njohure, fillimisht tha ai sa për lojë dhe për të parë çfarë ndodhte në boten virtuale, por që shumë shpejt e ktheu në burim të ardhurash.

“Klareta” ju prezantua emigrantit si një pronare butiku në Tiranë e më pas javë pas jave ata u lidhën virtualisht deri ditën kur ‘ajo’ i kërkoi ndihmë mbasi kishte të ëmën sëmurë.

Në komunikimet telefonike zëri i mashtruesit imitonte zërin e një vajze.

‘Kam besuar deri në fund se po flisja me një femër’ thotë në denoncim emigranti i cili pas kërkesës së parë , u tregua i gatshëm dhe dhuratën e parë me vlerë 400 euro ja nisi në emër të të ëmës.

Më tej nëna dhe gjyshja e mashtruesit tërhiqnin shumat në llogaritë e tyre respektive- mbasi i riu mashtrues i njoftonte se ia kishte nisur një shok.

Por kur emigranti u kthye në Pogradec dhe u përpoq ta takonte Klaretën ajo bllokoi çdo kanal komunikimi , çka e ka bindur atë se çdo gjë ishte një mashtrim dhe ai duhej të shkonte në polici.

With the name “Klareta Shaba” and with the photo of this girl on Facebook, 29 year old Eri Mulleti is accused of cheating an Albanian emigrant who lives in Italy and who is extorted almost 9 million ALL.

His target believed until the end that he was talking to a girl interested in a serious relationship, until the day he traveled to Tirana to meet her, but the young woman disappeared without a trace.

The investigation launched in Pogradec and delegated for trial in the capital, revealed how the citizen with the initials A.A virtually recognized Clareta, who due to the limitations of the pandemic found it impossible to meet for more than a year.

The file shows how Mulleti, a young man in financial difficulties and unemployed, opened a Facebook profile with his grandmother’s last name and the name of an acquaintance, he initially said as much about the game and to see what was happening in the virtual world, but that very soon turned into a source of income.

“Klareta” introduced herself to the emigrant as a boutique owner in Tirana and then week after week they connected virtually until the day when “she” asked for help after she had her sick mother.

In telephone communications the voice of the deceiver mimicked the voice of a girl.

“I believed to the end that I was talking to a woman,” says the emigrant in the denunciation, who after the first request, was ready and sent the first gift worth 400 euros on behalf of his mother.

The fraudster’s mother and grandmother then withdrew the money into their respective accounts – after the young fraudster informed them that a friend had sent it to him.

But when the emigrant returned to Pogradec and tried to meet Clareta she blocked every communication channel, which convinced him that everything was a hoax and he had to go to the police.