Thirrje të dëshpëruar për ndihmë vijnë sot nga Mikonos i Greqisë. Shqiptari Jonild Muçi, nga Thumanë i Krujës, i strehuar në ishullin Mikonos si azilant politik, ka kontaktuar me Federatën e Shoqatave Shqiptare në Greqi duke kërkuar ndihmë urgjente, pasi dy persona i kanë sulmuar me thikë të dy me bashkëshorten, duke i plagosur rëndë. Jonild Muçi jeton me familjen me tre fëmijë të mitur në ishullin grek, ku dhe fshihet përkohësisht, ndërsa ka kërkuar dhe ndihmë për të transportuar fëmijët nga shkolla në një ambient të sigurt.

Sipas dëshmisë së tij, janë dy vëllezërit e ish-bashkëshortes që i kërcënojnë me vdekje nëse nuk pranon të dorëzojë pronën tek motra e tyre. Në ‘BalkanËeb’ jepen të dhënat e dy kërcënuesve, me emra dhe fotografi, ndërsa në mesazhet e shkëmbyera zbulohet dhe konflikti mes tyre. Jonild Muçi thotë se me bashkëshorten e parë ka një fëmijë, ndërsa me të dytën kanë 3 fëmijë, mosha e fëmijëve është 4, 7 dhe 9 vjeç, për të cilët gjithashtu shprehet i frikësuar.

Menjëherë, “FSHSHG” e përbërë nga aktivistë vullnetarë shqiptarë në Greqi kanë kontaktuar me spitalin e ishullit, policinë si dhe kompetentët në Ambasadën e Shqipërisë në Greqi. Shqiptari i plagosur aktualisht ndodhet i shtruar në spitalin e Mikonos me plagë të shumta në kokë dhe trup, nga sulmi me thikë, ndërsa bën thirrje të dëshpëruar për ndihmë. Ai është shprehur se dy personat që e kanë dhunuar, shtetasit me inicialet A. B., dhe E.B., do të realizojnë planin e eliminimit të çiftit Muçi.

Desperate cries for help come today from Mykonos, Greece. Albanian Jonild Muçi, from Thumanë i Krujë, sheltered on the island of Mykonos as a political asylum seeker, contacted the Federation of Albanian Associations in Greece asking for urgent help, after two people attacked both of them with a knife, seriously injuring his wife. Jonild Muçi lives with his family with three minor children on the Greek island, where he is temporarily hiding, while he has asked for help to transport the children from school to a safe environment.

According to his testimony, it is the two ex-wife’s brothers who threaten them with death if he refuses to hand over the property to their sister. ‘BalkanWeb’ provides the details of the two threats, with names and photos, while the exchanged messages reveal the conflict between them. Jonild Muçi says that he has a child with his first wife, while he has 3 children with his second, the age of the children is 4, 7 and 9, for whom he is also scared.

Immediately, “FSHSHG” composed of Albanian volunteer activists in Greece contacted the island hospital, the police and the authorities at the Albanian Embassy in Greece. The injured Albanian is currently hospitalized in Mykonos with multiple wounds to the head and body, from the knife attack, while he desperately calls for help. He said that the two people who raped him, citizens with the initials A. B., and E.B., will carry out the plan to eliminate the Muçi couple.