Instituti i Vlerësimeve dhe Shëndetit (IHME), i Universitetit të Uashingtonit paralajmëron se viktimat nga COVID-19 mund të dyfishohen në fund të këtij viti, në të gjithë botën.

Në studimin e tij thuhet se nëse gjithçka vazhdon si deri më tani, vdekjet në të gjithë botën do të arrijnë shifrën 1,9 milionë në dhjetor 2020. Kjo do të thotë që, sipas IHME, në muajt e ardhshëm do të dyfishohen bilancet aktuale, duke e çuar shifrën në total të viktimave në 2,8 milionë.

Sipas ekspertëve amerikanë, viktimat ditore nga Covid-19 gjatë dhjetorit do të shtohen shumë, duke kapur shifrën e 30 000 personave në 24 orë.

The University of Washington Institute for Assessment and Health (IHME) warns that COVID-19 casualties could double by the end of this year worldwide.

His study says that if all goes as planned, deaths worldwide will reach 1.9 million by December 2020. This means that, according to IHME, current balances will double in the coming months. bringing the total number of victims to 2.8 million.

According to US experts, the daily casualties from Covid-19 during December will increase significantly, reaching the figure of 30,000 people in 24 hours.