Pasaportat me afat të skaduar do të vazhdojnë të vlejnë deri më 31 dhjetor 2021, informojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme, transmeton Zhurnal.

Sipas ligjit për ndryshim të ligjit për dokumentet për udhëtim për shtetasit e RMV-së e cila hyri në fuqi më 11 qershor 2021, ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 korriku, afati i pasaportave afati i të cilave skadon pas 31 korrikut 2021, do të vazhdojë të vlejë deri më 31 dhjetor 2021.

Nga MPB sqarojnë se ndryshimet e ligjit janë bërë me qëllim që t’u dilet në ndihmë shumë qytetarëve të cilët përshkak pandemisë dhe masave restriktive në vendin tonë por edhe jashtë vendit në diasporë, skanë patur mundësi të vazhdojnë dokumentet e tyre.

Expired passports will continue to be valid until December 31, 2021, informs the Ministry of Internal Affairs, reports Zhurnal.

According to the law amending the law on travel documents for citizens of the RMV which entered into force on June 11, 2021, and will take effect from July 1, the term of passports whose term expires after July 31, 2021, will continue to be valid until December 31, 2021.

The Ministry of Interior explains that the changes in the law have been made in order to help many citizens who, due to the pandemic and restrictive measures in our country but also abroad in the diaspora, have not been able to continue their documents.