Nëse mbrëmjen e djeshme ishit të vëmendshëm, s’mund të mos ju ketë rënë në sy një “spektakël yjesh”.

Pikëza të ndritshme që ndiqnin njëra-tjetrën me një simetri të frikshme, ndërkohë që numri i tyre sa vinte e shumëfishohej. A thua se po kolonizonin qiellin. Por ç’ishte e gjitha kjo?

Kështu nga një anë morën hov teoritë konspirative mbi disqet fluturuese, disa menduan për pak çaste mbi një shi meteorësh të mundshëm, ndërkohë që e vërteta është krejt ndryshe.

Ajo çka keni parë mbrëmë është konstalacioni satelitor Starlink, i ndërtuar nga SpaceX për të përmirësuar shërbimin e internetit nga hapësira.

Konstelacioni përbëhet nga mijëra satelitë të vegjël të prodhuar në masë në orbitën e ulët të Tokës, duke punuar në kombinim me transmetuesit tokësorë. SpaceX gjithashtu planifikon t’i shesë disa nga satelitët për qëllime ushtarake, shkencore ose eksploruese.

Kompania ka 400 satelitë në orbitë, dhe po planifikon të lëshojë edhe 12 000 të tjerë. Ju kujtojmë se SpaceX lëshoi në orbitë 60 satelitët e rinj me datën 18 mars dhe ky është grupi i gjashtë i Starlinks që SpaceX që ka lëshuar brenda një viti.

Astronomët i kanë konsideruar këta satelitë si një “krim kundër njerëzimit”. Ata mendojnë se satelitët po pengojnë vëzhgimet shkencore dhe e bëjnë të vështirë për ta të shohin qiellin e natës pasi reflektojnë dritë.

 
If you were careful last night, you might not have noticed a “star spectacle”.

Bright dots followed each other with a frightening symmetry as their numbers multiplied. Do you think they were colonizing the sky? But what was all this?

So on the one hand the conspiracy theories on flying saucers took off, some thought for a few moments about a rain of possible meteors, while the truth is quite different.

What you saw last night is the Starlink satellite constellation, built by SpaceX to improve the internet service from space.

The constellation consists of thousands of small satellites mass-produced in the Earth’s lower orbit, working in combination with terrestrial transmitters. SpaceX also plans to sell some of the satellites for military, scientific or exploratory purposes.

The company has 400 satellites in orbit, and is planning to launch another 12,000. Recall that SpaceX orbited 60 new satellites on March 18, and this is the sixth Starlinks group that SpaceX has released in a year.

Astronomers have described the satellites as a “crime against humanity.” They think that satellites are obstructing scientific observations and making it difficult for them to see the night sky as they reflect light.